TreinTramBus in de media - maart en april 2024

15, 15 april 2024

De media toonden minder belangstelling voor basisbereikbaarheid, daardoor kwamen we de afgelopen maanden wat minder in het nieuws, maar wel met zeer uiteenlopende onderwerpen.

Meer lezen

TreinTramBus in de media - februari 2024

8, 08 maart 2024

Ook in februari 2024 kwamen we in het nieuws, onder andere in de volgende media:

Meer lezen

TreinTramBus in de media - januari 2024

31, 31 januari 2024

Vooral door invoering van basisbereikbaarheid fase 2 kwamen we in januari 2024 zeer veel in het nieuws, onder andere in de volgende media:

Meer lezen

TreinTramBus in de media - december 2023

23, 23 januari 2024

In de maand december 2023 kwamen we veel in het nieuws, onder andere in de volgende media:

Meer lezen

TreinTramBus in de media - november 2023

23, 23 januari 2024

In de maand november 2023 kwamen we regelmatig in het nieuws, onder andere in de volgende media:

Meer lezen

TreinTramBus is vakbondsacties op kap van de reizigers beu

4, 04 oktober 2023

Op donderdag 5 oktober 2023 zal het tram- en busverkeer van De Lijn en de MIVB nog maar eens verstoord zijn. De vakbonden voeren actie tegen een wetsvoorstel van minister Vincent Van Quickenborne inzake het recht op collectieve actie. Omdat een deel van de tram- en buschauffeurs aan deze actie willen deelnemen, laten ze de reizigers in de steek en rijden ze niet uit. Reizigersvereniging TreinTramBus vindt dat de maat vol is: “We zijn het echt beu. Waarom treft men telkens opnieuw de reizigers? Die zijn al zo vaak geplaagd door afgeschafte ritten, dat de vakbonden hier niet nog een schepje bovenop moeten doen”, zegt voorzitter Peter Meukens.

Meer lezen

Willen we meer mensen op bus en tram? Schaf die dan niet af!

14, 14 oktober 2022

Zowel in Antwerpen als in Gent gaat het van kwaad naar erger met de dienstverlening van De Lijn, schrijft Peter Meukens in De Standaard. Waar blijft die ambitieuze modal shift die de bevoegde minister aankondigde?

Meer lezen

TreinTramBus betreurt staking, maar steunt vraag voor meer middelen en personeel voor het spoor

4, 04 oktober 2022

Morgen leggen de spoorbonden het Belgische treinverkeer grotendeels plat. De bonden treffen daarmee de reeds veelgeplaagde reizigers, niet de politici die overtuigd moeten worden van de noodzaak om extra te investeren in het spoor.

Meer lezen

Investeren in het spoor is investeren in de toekomst

6, 06 mei 2022

Na jaren van afbouw kiest de federale regering met haar Spoorvisie 2040 voor een radicale heropwaardering van het spoorvervoer. Milieu- en mobiliteitsverenigingen Bond Beter Leefmilieu, Greenpeace, Netwerk Duurzame Mobiliteit & TreinTramBus hebben hier jarenlang voor geijverd en reageren tevreden op de beslissing. Wel wijzen ze erop dat de nodige budgettaire middelen dit najaar vrijgemaakt moeten worden om deze ambities waar te maken.

Meer lezen

Reizigersorganisatie TreinTramBus niet tevreden over alternatieve treindienst in Hasselt

15, 15 april 2022

Nog tot eind volgende week voert Infrabel grootschalige infrastructuurwerken uit in en rond het station van Hasselt. Die moeten op termijn tot een vlottere afwikkeling van het treinverkeer leiden. Reizigersorganisatie TreinTramBus juicht die investeringen toe, maar is misnoegd over de manier waarop het alternatieve treinaanbod georganiseerd en gecommuniceerd wordt.

Meer lezen

Voordeur open voor tram- en treinreizigers in Vlaanderen

30, 30 maart 2022

TreinTramBus is blij met de beslissing van de Brusselse vervoermaatschappij MIVB om reizigers weer vooraan te laten instappen. De reizigersvereniging had dit eerder deze maand uitdrukkelijk gevraagd. “Door vooraan in te stappen kan het contact tussen de chauffeur en de busgebruikers hersteld worden. Reizigers krijgen zo weer de mogelijkheid om informatie te vragen aan de chauffeur en kunnen ook weer op de voorste zitplaatsen gaan zitten", zegt Stefan Stynen, voorzitter van TreinTramBus.

Meer lezen

Grote spoorhinder tijdens paasvakantie: NMBS- informatie ondermaats

23, 23 maart 2022

Net zoals vorig jaar zal het treinverkeer in Hasselt tijdens de paasvakantie zwaar gehinderd zijn door spoorwerken van Infrabel aan de sporenbundel. Reizigersorganisatie TreinTramBus verwelkomt deze investeringen, die uiteindelijk zullen leiden tot een stipter treinverkeer, maar stelt zich ernstige vragen bij de communicatie over de werkzaamheden. Hoewel de eerste gevolgen zich al vanaf volgende maandag laten voelen, heeft de NMBS pas deze week informatie op haar website geplaatst. “Dat is opnieuw veel te laat”, zegt Peter Meukens, woordvoerder van reizigersvereniging TreinTramBus. “Bovendien is de kans groot dat de doorsnee reizigers voor onaangename verrassingen zullen komen te staan. De werfinformatie op de website van de NMBS is allerminst helder en overzichtelijk. Het vergt heel wat puzzelwerk om een overzicht van de wijzigingen en de nieuwe dienstregelingen op te stellen.” Op haar website verwijst de NMBS voor meer info naar de app. Daar staat de nieuwe dienstregeling al in, maar zonder enige verwijzing naar de spoorwerken.

Meer lezen

Het enige antwoord op hoge energieprijzen: duurzame mobiliteit

15, 15 maart 2022

Maandagnacht bereikte de federale regering een akkoord over maatregelen om de hoge gas-, elektriciteits- en brandstofprijzen te milderen. TreinTramBus, Fietsersbond en Netwerk Duurzame Mobiliteit (NDM) begrijpen heel goed het belang van begeleidende maatregelen om een tankbeurt voor gewone gezinnen en alleenstaanden enigszins betaalbaar te houden, zeker ook in het licht van de torenhoge energiefacturen. Dat de federale regering hiermee meteen de overgesubsidieerde salariswagens met tankkaart nog een dik pak geld bij toesteekt, vinden ze minder evident.

Meer lezen

Reizigers willen weer vooraan instappen

7, 07 maart 2022

Vrijdag besliste het overlegcomité dat België vanaf vandaag overstapt naar coronacode geel. Nagenoeg overal herneemt het leven zoals we dat tot begin 2020 kenden, behalve in het openbaar vervoer. Mondkapjes blijven verplicht op trein, tram en bus en reizigers moeten op de bus en sommige trams nog steeds achteraan instappen. TreinTramBus wil dat reizigers weer vooraan mogen opstappen en alle zitplaatsen mogen gebruiken.

Meer lezen

TreinTramBus vraagt aandacht voor herschikking tramnet in Antwerpen

7, 07 februari 2022

De laatste Antwerpse Vervoerregioraad besprak een voorstel voor een nieuw tramnet in Antwerpen. Vooral de redding van tramlijn 7 kreeg veel media-aandacht. Maar er zitten in het nieuwe plan ook veel ideeën die voor een groot deel van de reizigers echt niet verteerbaar zijn. TreinTramBus is er vast van overtuigd dat dit plan niet meer mensen zal verleiden om de auto te laten staan en zich met het openbaar vervoer in en naar de stad te verplaatsen, wel integendeel.

Meer lezen

De toekomst van het spoor is in gevaar!

17, 17 november 2021

Reizigersverenigingen Navetteurs.be en TreinTramBus en consumentenorganisatie Test Aankoop maken zich zorgen over de toekomst van de spoorwegen.

Meer lezen

Oostenrijks Klimaatticket een voorbeeld tot navolgen!

17, 17 november 2021

Meer lezen

Persbericht TTB, Navetteurs, TestAankoop: geen nieuwe besparingen bij het spoor

23, 23 september 2021

Meer lezen

Trambus tussen Hasselt en Maasmechelen is dure kat in een zak

20, 20 juli 2021

De Vlaamse regering kondigt vandaag trots aan dat er een elektrische trambus gaat rijden tussen Maasmechelen, Genk en Hasselt. Voor de reizigers is dit een vergiftigd geschenk. De bussen stoppen niet meer in het centrum van Hasselt en zullen langer onderweg zijn. Limburg wordt hier niet beter van en de reizigers al helemaal niet.

Meer lezen

Duurdere busritten in de spits slecht idee! Reizigers willen tariefintegratie in plaats van differentiatie

3, 03 juni 2021

Deze morgen verscheen het nieuws dat De Lijn overweegt om de tarieven voor bussen tijdens de spitsuren duurder te maken dan tijdens de daluren. Dat is niet alleen zinloos maar ook discriminerend. Terwijl de Vlaamse regering rekeningrijden voor de auto blijft afwijzen, zouden tram- en busreizigers in de spits wel meer moeten betalen. TreinTramBus Netwerk Duurzame mobiliteit en Openbaar Vervoer Nu is dan ook verheugd dat Minister Peeters al liet weten dat zij geen voorstander is van hogere tarieven tijdens de spits.

Meer lezen

Vlaams openbaar vervoer krijgt amper relancemiddelen

3, 03 mei 2021

Vorige maand verscheen het rapport ‘Monitoring Relanceplan Vlaamse Veerkracht’. Dat is een voortgangsrapport waarin de Vlaamse Overheid nagaat hoe ver ze staat met de relance-investeringen om de gevolgen van de coronacrisis te milderen. Voor een groot deel komt dat geld van de EU (€ 2,25 miljard), voor een deel investeert Vlaanderen zelf. In totaal gaat het om € 4,3 miljard. De EU stipuleerde dat een groot deel van dat geld in duurzaamheid geïnvesteerd moet worden. Inzetten op meer en beter openbaar vervoer zou dan een evidentie moeten zijn, maar Vlaanderen heeft voor het openbaar vervoer slechts kruimels over: amper 93 miljoen euro of een schamele 2,16 % van het totale relancebudget.

Meer lezen

Uitstel voor basisbereikbaarheid niet meer te vermijden

24, 24 april 2021

Vlaams mobiliteitsminister Lydia Peeters maakte bekend dat het onmogelijk geworden is om de Mobiliteitscentrale op 1 januari 2022 operationeel te hebben. De Mobiliteitscentrale is een onmisbaar instrument voor het vervoer op maat, dat Vlaanderen in het kader van het decreet over de basisbereikbaarheid wil uitbouwen. In maart besliste minister Peeters ook al dat het nieuwe tramplan voor Antwerpen de koelkast in moest, omdat het niet beantwoordt aan de verplaatsingsbehoeften in de metropool. Deze week raakte ook bekend dat de minister de deelmobiliteit pas in de loop van 2022 met vertraging wil aanbesteden. “Met het derde uitstel op rij in nog geen maand tijd kan minister Peeters er niet meer omheen: het is onmogelijk om de basisbereikbaarheid op 1 januari 2022 in te voeren”, zegt Stefan Stynen, voorzitter van TreinTramBus.

Meer lezen

Spartacusplan: waarom weigert minister Peeters proefrit met trambus?

13, 13 april 2021

Het Spartacusplan geraakt in Limburg maar niet op de rails. Vlaams minister van mobiliteit Lydia Peeters wil tussen Hasselt en Maasmechelen in plaats van een sneltram een trambus inzetten en het Hasseltse stadsbestuur ziet de sneltram het liefst niet naar het station rijden. Daardoor komt het hele plan op de helling te staan: reizigers moeten immers in goed uitgekozen knooppunten vlot kunnen overstappen. Dat lukt niet als men voor een te trage trambus kiest of als de sneltram niet aan het Hasseltse station komt.

Meer lezen

Reserves over reservatiesysteem

31, 31 maart 2021

Her en der verschijnt wederom de oproep voor het invoeren van een reservatiesysteem voor de treinen naar de Kust. Reeds in september vorig jaar verscheen onderstaand artikel in ons ledenblad mondig mobiel, over waarom een reservatiesysteem géén oplossing is voor de huidige problemen.

Meer lezen

Werken Kortrijk met vermijdbare hinder reizigers

24, 24 maart 2021

Op woensdag 24/03 verstuurde TreinTramBus een brief aan NMBS en minister Gilkinet over de werkzaamheden op de lijn 66 (Kortrijk-Brugge) in de paasvakantie. De IC32 (Kortrijk – Brugge) wordt over z’n gehele parcours geschrapt en enkel de IC23 Brussels-Airport – Oostende zal nog de haltes langs lijn 66 bedienen in een ongunstige, aangepaste dienstregeling. Dit zal leiden tot twee problemen:

Meer lezen

TreinTramBus vindt stakingsaanzegging spoorvakbonden ongepast

17, 17 maart 2021

De spoorbonden willen van zondagavond 28 maart tot maandagavond 29 maart staken. Reizigersorganisatie TreinTramBus, reageert vol ongeloof: “Deze staking viseert weer eens de treinreizigers, en vooral dan de pendelaars en studenten, niet de NMBS en zeker niet de regering. Waarom?”, vraagt woordvoerder Peter Thoelen zich af. “We begrijpen dat vakbonden uit sectoren die flink winst gemaakt hebben vragen naar loonsverhogingen, maar om te beginnen hoort de NMBS daar zeker niet bij en bovendien is het geen privébedrijf.”

Meer lezen

TreinTramBus wil een proefrit tussen Hasselt en Maasmechelen

17, 17 maart 2021

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters wil vaart maken met de realisatie van het Limburgse Spartacusplan. Daarom wil zij lijn 2 Hasselt – Maasmechelen niet met sneltrams bedienen, maar wel met een trambus. Volgens een studie van Tractebel zouden die trambussen, die maar 70 km/uur kunnen rijden nauwelijks meer tijd nodig hebben dan de oorspronkelijk geplande sneltrams, die 100 km/uur rijden.

Meer lezen

Megawerf in en rond station Hasselt, gigahinder voor Limburgse treinreiziger

15, 15 maart 2021

In de maand april wordt Limburg gedurende drie weken vrijwel onbereikbaar per trein. Infrabel en NMBS voeren dan grote werkzaamheden in en rond Hasselt uit. Reizigersorganisatie TreinTramBus is blij met de werkzaamheden, maar vindt de gevolgen en de hinder voor de reizigers te ingrijpend. Ze vraagt een andere organisatie van de werkzaamheden.

Meer lezen

Alternatieven voor de lokettensluiting

3, 03 maart 2021

De NMBS besliste in februari om de loketten in 44 stations te sluiten; in 37 andere worden de openingsuren beperkt.

Dit alles gebeurde zonder overleg met de getroffen gemeenten, reizigersorganisaties of vertegenwoordigers van personen met beperkte mobiliteit.

Meer lezen

En nu, volle gas vooruit

5, 05 januari 2021

Wordt 2021 het jaar van de omslag voor De Lijn? Stefan Stynen zet enkele taken op de to-do lijst van Ann Schoubs, de nieuwe directeur-generaal.

Ann Schoubs is op 1 januari begonnen als nieuwe directeur-generaal van De Lijn, een grote en maatschappelijk belangrijke uitdaging. In een internationale ‘benchmark’ scoorde De Lijn ‘gematigd negatief’.

Meer lezen

Politiek mengt zich in debat over Vlaamse vervoersplannen: ‘Een terechte bekommernis

5, 05 februari 2020

Begin februari 2021 verschijnt in samenwerking met De Morgen een artikelenreeks over Basisbereikbaarheid en wat er allemaal te veranderen staat in januari 2022. Deze reeks is via DeMorgen te lezen, maar staat achter de paywall. TreinTramBus-leden kunnen hieronder de artikelen raadplegen.

Meer lezen

Lobbyen wordt beloond: een busreiziger uit Kortrijk krijgt drie keer minder dan een in Oostende

4, 04 februari 2021

Begin februari 2021 verschijnt in samenwerking met De Morgen een artikelenreeks over Basisbereikbaarheid en wat er allemaal te veranderen staat in januari 2022. Deze reeks is via DeMorgen te lezen, maar staat achter de paywall. TreinTramBus-leden kunnen hieronder de artikelen raadplegen.

Meer lezen

Nu het stationsloket dreigt te verdwijnen: moet het treinstation volledig herdacht worden?

3, 03 februari 2021

Begin februari 2021 verschijnt in samenwerking met De Morgen een artikelenreeks over Basisbereikbaarheid en wat er allemaal te veranderen staat in januari 2022. Deze reeks is via DeMorgen te lezen, maar staat achter de paywall. TreinTramBus-leden kunnen hieronder de artikelen raadplegen.

Meer lezen

Onderzoek: welke impact heeft het hervormde openbaar vervoer straks op de reiziger?

2, 02 februari 2021

Begin februari 2021 verschijnt in samenwerking met De Morgen een artikelenreeks over Basisbereikbaarheid en wat er allemaal te veranderen staat in januari 2022. Deze reeks is via DeMorgen te lezen, maar staat achter de paywall. TreinTramBus-leden kunnen hieronder de artikelen raadplegen.

Meer lezen

Onderzoek: de winnaars en verliezers van het nieuwe openbaar vervoer

2, 02 februari 2021

Begin februari 2021 verschijnt in samenwerking met De Morgen een artikelenreeks over Basisbereikbaarheid en wat er allemaal te veranderen staat in januari 2022. Deze reeks is via DeMorgen te lezen, maar staat achter de paywall. TreinTramBus-leden kunnen hieronder de artikelen raadplegen.

Meer lezen

TreinTramBus betreurt (en begrijpt) beslissing sluiting loketten

1, 01 februari 2021

Reizigersorganisatie TreinTramBus betreurt de sluiting van loketten in 44 stations, maar begrijpt de beslissing ook. Woordvoerder Peter Thoelen: ‘Het is vanuit bedrijfseconomisch standpunt logisch dat loketten waar maar een paar mensen per dag langskomen bemannen

Meer lezen

Kerststaking bij De Lijn kan op geen enkel begrip rekenen bij de reiziger

21, 21 december 2020

Meer lezen

OV-plan 2021 regio Mechelen: te weinig middelen voor modal shift

16, 16 december 2020

Vorige week kondigde de Vervoersregio Mechelen aan dat er een akkoord is over het openbaarvervoerplan 2021. Er komen opnieuw meer busverbindingen naar de binnenstad en enkele streeklijnen worden versterkt, maar de lage frequenties van de Mechelse stadslijnen en de afbouw op andere plaatsen zijn een bittere pil om te slikken. Met dit plan zal Vlaanderen zijn ambities op het gebied van klimaat en modal shift in de vervoersregio Mechelen niet halen.

Meer lezen

Nieuwe treindienst stap vooruit maar het werk is nog lang niet af

9, 09 december 2020

Volgende zondag gaat de nieuwe dienstregeling van de NMBS van start, met de opening van een nieuw station in Anderlecht, de uitbreiding van het S-aanbod rond Antwerpen en een nieuwe IC-trein Brussel-Kortrijk. Dat zijn welkome verbeteringen maar het werk is nog niet af om van het spoor de ruggengraat van een sterk openbaar vervoer tetrein spam maken.

Meer lezen