Onze partners

TreinTramBus werkt onder andere inhoudelijk actief mee aan de overkoepelende mobiliteitscampagne voor de Week van de Mobiliteit van het Netwerk Duurzame Mobiliteit (NDM), waar de Car Free Day, autoloze zondag en tal van andere acties deel van uitmaken.

TreinTramBus is stichtend lid van EPF, de Europese koepel.

Met de Nederlandse reizigersvereniging Rover onderhoudt TreinTramBus zeer regelmatig informele contacten en werken we samen rond dossiers als het Spartacusproject, de treinverbinding HamontWeert, de Beneluxtrein en de Nederlandse plannen voor de zogenaamde Drielandentrein tussen Luik, Maastricht en Aken.

Het Netwerk Duurzame Mobiliteit verenigt als erkende koepel van mobiliteitsverenigingen Autodelen.net, Bond Beter Leefmilieu, Fietsersbond, Mobiel 21, Taxistop, Trage Wegen, TreinTramBus en de Voetgangersbeweging.
Bezoek website

Navetteurs is de Waalse tegenhanger van TreinTramBus waar we vaak mee samenwerken.
Bezoek website

De Europese Passagiersfederatie (EPF) verenigt alle belangrijke passagiersorganisaties in heel Europa en vertegenwoordigt de belangen van de OV-gebruikers op Europees niveau. EPF zet zich in voor de verbetering van de normen in het openbaar vervoer, uitgebreide passagiersrechten in heel Europa en effectief en naadloos multimodale reizen.
Bezoek website

Groene Halte focust op de combinatie wandelen en openbaar vervoer en leidt je langs de prachtigste plekjes in Vlaanderen.
Bezoek website

Integrato is een projectgroep van enkele burger-experten met een hart voor openbaar vervoer en het hoofd boordevol knowhow en ervaring rond openbaar vervoer, afkomstig uit Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Ze hebben een gedetailleerd ontwerp van dienstregeling met horizon 2035 uitgewerkt, gebaseerd op een slim knopensysteem.
Bezoek website

Reizigersvereniging Rover is dé stem van de Nederlandse reiziger in het openbaar vervoer. Ze zetten zich in voor goed openbaar vervoer als aantrekkelijk alternatief voor auto en vliegtuig.
Bezoek website