Alternatieven voor de lokettensluiting

woensdag, 03 maart 2021

De NMBS besliste in februari om de loketten in 44 stations te sluiten; in 37 andere worden de openingsuren beperkt.

Dit alles gebeurde zonder overleg met de getroffen gemeenten, reizigersorganisaties of vertegenwoordigers van personen met beperkte mobiliteit.

Begrip, maar toch

TreinTramBus kan begrip opbrengen voor het argument dat het weinig zin heeft om de hele dag een loket open te houden, als maar enkele reizigers per dag een ticketje kopen. Maar toch: een loketbediende garandeert ook een groter veiligheidsgevoel en de menselijke aanwezigheid in stations wordt in het algemeen erg gewaardeerd.

De vakbonden komen in het verweer tegen deze beslissing en ACOD zal woensdag een werkonderbreking organiseren. TreinTramBus heeft begrip voor de argumenten van de vakbond, maar kan een werkonderbreking of gedeeltelijke staking niet appreciëren. Indien de reizigers de werkonderbreking niet zouden ‘voelen’, geven ze de directie een extra argument om op de ingeslagen weg verder te gaan. TreinTramBus roept beide partijen op met open vizier op zoek te gaan naar alternatieven die zowel het personeel als de reiziger perspectief kunnen bieden.

Alternatieven voor sluiting

TreinTramBus stelt een aantal pistes voor de lokettensluiting voor. Ten eerste zou de NMBS in samenwerking met de vervoerregrio’s en de betrokken gemeenten naar mogelijke partners kunnen zoeken om toch de loketfunctie te behouden. Peter Thoelen, woordvoerder van TreinTramBus: “Dat kan breed gaan: een krantenkiosk, horeca, bibliotheek, co-workingruimte enz.”

Ook andere partijen zouden NMBS-tickets kunnen verkopen. “Zo’n regeling lijkt dan op de regeling die Bpost met een aantal krantenwinkels afsloot: de winkels krijgen een vergoeding voor het leveren van diensten aan Bpost”, zegt Peter Thoelen.

De NMBS moet ten derde de mogelijkheid onderzoeken om op kleine lijnen automaten in de trein te plaatsen, waarbij de treinbegeleider en andere reizigers onderweg hulp kunnen bieden indien nodig.

Voorts pleiten wij voor een proefproject met virtuele loketten, die vanop afstand worden bemand maar waarbij de reiziger via een 3D-scherm oogcontact heeft met een bediende die zich in Brussel of in een nabijgelegen knooppuntstation bevindt en ‘live’ vragen kan stellen. We stellen voor om dit systeem uit te testen in drie representatieve stations, één in elke regio. De reizigers kunnen het systeem beoordelen. Indien dat oordeel positief is, kan het uitgerold worden in vele stations waar nu geen bediening is of waar die op de helling staat.

Een laatste alternatief is het inschakelen van de stationsloketten als satellietkantoren waar NMBS-medewerkers op afstand werken en tegelijk een loketfunctie vervullen. Werken op afstand kan op die manier worden gecombineerd met nabijheid voor de reiziger.

Betrokkenheid

TreinTramBus vraagt dat reizigersverenigingen nauwer betrokken worden bij dit soort beslissingen. Tenslotte dringt de reizigersorganisatie er op aan om snel werk te maken van een nieuw beheerscontract, waarin ook heldere afspraken worden opgenomen over de werking van stations en loketten, het wachtcomfort voor de reizigers en de assistentie aan personen met beperkte mobiliteit.