TreinTramBus betreurt staking, maar steunt vraag voor meer middelen en personeel voor het spoor

dinsdag, 04 oktober 2022

Morgen leggen de spoorbonden het Belgische treinverkeer grotendeels plat. De bonden treffen daarmee de reeds veelgeplaagde reizigers, niet de politici die overtuigd moeten worden van de noodzaak om extra te investeren in het spoor.

“Als reizigers delen we de bezorgdheid van het spoorwegpersoneel over de personeelstekorten. De resultaten – geschrapte treinen, te korte treinen door onderhoudsproblemen, te weinig personeel in de stations – ondervinden ook wij elke dag”, meent Stefan Stynen, voorzitter van reizigersvereniging TreinTramBus Rond Antwerpen zijn sommige treinen al bijna een jaar geschrapt bij gebrek aan machinisten en/of controleurs. In Mortsel Oude God stopt daardoor zelfs in de spits amper één trein/uur. Ook naar Essen, Puurs en de Kempen rijden nog steeds niet alle geplande treinen. De aanhoudende kwaliteitsproblemen duwen mensen de auto in.

Als dichtbevolkt land moet België ondubbelzinnig kiezen voor een performant en efficiënt spoornet. TreinTramBus staat achter de ambitieuze plannen van minister Gilkinet en de federale regering om overal om het half uur een trein te laten rijden. In combinatie met goede aansluitingsknopen kan het spoor hierdoor de ruggengraat worden van een performant openbaar vervoer, waarvoor mensen hun auto laten staan. Stynen: “Die modal shift is nodig om onze milieu- en klimaatdoelstellingen te halen en ons verkeersinfarct op te lossen. Zonder extra mensen en middelen, vooral dan machinisten, controleurs en onderhoudsmedewerkers, zal dat echter niet lukken. Het is dan ook absoluut noodzakelijk dat de federale regering dit najaar nog de nodige budgettaire middelen vrijmaakt om de ambities waar te maken.”

De huidige energie- en brandstofcrisis is een extra reden om werk te maken van beter spoorvervoer. Als mensen dankzij een beter en betrouwbaarder treinaanbod minder met de auto gaan rijden, levert hen dat ook een flinke besparing op.