Visie en missie

 

TreinTramBus ijvert als reizigersbeweging vanuit een kritisch-constructief gebruikersperspectief voor openbaar vervoer met hoge kwaliteit als ruggengraat van een duurzame mobiliteit en ruimtelijke ordening.

TreinTramBus pleit voor toegankelijk, inclusief en laagdrempelig openbaar vervoer dat alle reizigers, ongeacht hun achtergrond,  leeftijd, inkomenssituatie en fysieke toestand, de kans biedt actief te participeren aan onze samenleving.

Samen met een  ambitieus beleid ter bevordering van verplaatsingen te voet en met de fiets is  betrouwbaar, fijnmazig en competitief openbaar vervoer van vitaal belang om een duurzame modal shift tot stand te brengen.