Van BTTB naar TreinTramBus

 

TreinTramBus had vroeger de naam “Bond van Trein-, Tram- en Busgebruikers”, en ontstond als een belangenvereniging van gebruikers van het openbaar vervoer, met het rechtsstatuut van een vereniging zonder winstoogmerk.

 

Het ontstaan van de vereniging is terug te voeren tot de jaren ’80 van de vorige eeuw, toen de BRT (nu VRT) een televisieprogramma Aktie Openbaar Vervoer uitzond waarin men opkwam voor de belangen van openbaarvervoerreizigers. Hierbij werd ook het openbaar vervoer gepromoot met onder meer een eerste TreinTramBusdag. Het overleg rond die actie bracht verschillende actoren rond de tafel, waarbij men de nood aan meer gestructureerd overleg aanvoelde. Dit resulteerde in 1985 in de oprichting van de Bond van Trein-, Tram en Busgebruikers.

 

Bron: Wikipedia