Reserves over reservatiesysteem

woensdag, 31 maart 2021

Het was vooral burgemeester Tommelein (Open VLD) van Oostende, die vond dat de NMBS een reservatiesysteem moest invoeren op de extra treinen naar de Kust. Zo’n systeem zou natuurlijk niet verhinderd hebben dat op 31 juli reizigers moesten wachten – reservatiecode in de hand – tot het treinverkeer hervat werd. Op 16 augustus, toen boven de Kust rond drie uur ’s middags de hemelsluizen opengingen, had je evenmin kunnen eisen van de treinreizigers dat ze nog maar enkele uren moesten blijven omdat hun reservatie pas op de trein van 18u. geldig was. Maar los van deze uitzonderlijke gevallen, heeft TreinTramBus ook opgemerkt dat zo’n systeem überhaupt helemaal niet wenselijk is.

Nochtans verwezen veel ‘kenners’ naar de goede ervaringen die ze hadden met een reservatiesysteem in het buitenland. Helaas, die vergelijking gaat niet op! In Duitsland bestaat inderdaad een systeem met facultatieve reservatie, maar dan spreek je over veel langere afstanden (ICE & IC). Die heb je nooit op regionale treinen, en voor alle duidelijkheid: Nordrhein-Westfalen alleen al is groter dan België. Toen de trein richting Oostende destijds om de 2 uur niet uit Eupen, maar uit Keulen vertrok, kreeg die in Duitsland niet eens het label van IC, daarvoor voldeed hij niet aan de normen. Je mag in Duitsland ook mee met ICE of IC zonder reservatie, en op elk traject rijden ook RE-treinen als alternatief.

In Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, Groot-Brittannië, Scandinavië is de facultatieve reservatie
altijd een dienst aan de reiziger, nooit een extra hindernis! Alleen Eurostar en Thalys, en treinen op zeer lange afstanden die je bv. in Frankrijk, Spanje of Italië moet overbruggen, kennen verplichte reservering, maar dan spreken we over een totaal ander aanbod, dat je moet vergelijken met vliegtuigen, niet met gewone treinen.

Een reservatiesysteem enkel op de zomerse extra treinen heeft natuurlijk ook geen zin, die treinen rijden als ontdubbeling van de ICtreinen. Mag je niet mee met de extra trein, dan neem je toch gewoon een reguliere trein enkele minuten vroeger of later? Reservaties op alle treinen van en naar de Kust dan maar? Dan moet ook iemand die van Eupen naar Verviers spoort plots reserveren (de trein gaat immers naar Oostende), net als iemand die een B&B heeft
geboekt in het landelijke Lissewege… Zo’n systeem kan je onmogelijk handhaven.

Een systeem met vrijwillige reservering, zoals in Duitse IC-treinen, zou een dienst zijn aan de reiziger, op voorwaarde dat je dan ook de zekerheid kan aanbieden van een voorbehouden plaats, in genummerde rijtuigen. Maar dat zou dan weer niet tegemoetkomen aan de eisen van Tommelein…

Meer nog dan praktische bekommernissen, moeten we echter kijken naar de sociale wenselijkheid. België kampt met een verzadiging van het autoverkeer, met lange files en milieuhinder als gevolg. Extra hindernissen zoals verplichte reservering in de treinen, zullen
alleen nog meer mensen doen kiezen voor de auto voor een spontaan uitstapje, en dat kan nooit de bedoeling zijn.

Wat kan er wel veranderen? Veel! Onderbrekingen in het treinverkeer moeten sneller afgehandeld worden, en daarbij moet de reiziger centraal staan. Infrabel moet ophouden met het uitbreken van wissels en uitwijksporen, want die kunnen net bij verstoringen hun nut bewijzen. Knelpunten moeten aangepakt worden, denk maar aan de ophaalbrug in Veurne die afgelopen zomer liefst 3 dagen dienst weigerde.

Ook voor NMBS is er nog veel werk. Zo was er het hallucinante verhaal van een jeugdgroep uit Knokke die tijdens hun verblijf in Vielsalm pas vernam dat de trein waarvoor ze voor de terugreis een groepsreservatie hadden niet zou rijden wegens werken en er voor hen geen plaats was op de vervangbus, onaanvaardbaar! En er moet een betere spreiding komen naar de Kust: voer de ICT-treinen uit Charleroi en Neerpelt naar de Westkust weer in en zorg voor een halfuurdienst naar stations aan de Oostkust, zodat reizigers daar meer gespreid aankomen en weer vertrekken.