Persbericht TTB, Navetteurs, TestAankoop: geen nieuwe besparingen bij het spoor

donderdag, 23 september 2021

Reizigersverenigingen Navetteurs.be en TreinTramBus en consumentenorganisatie Test Aankoop veroordelen eensgezind de nieuwe besparingen die de federale meerderheid aan Infrabel oplegt. Deze besparingen bedragen 94 miljoen euro tussen nu en 2024.

 

Ondanks de in de algemene beleidsverklaring aangegane verbintenissen en de noodzaak om inspanningen voor zowel het klimaat als de mobiliteit op te voeren, legt de federale regering Infrabel immers lineaire besparingen op die zullen oplopen tot 94 miljoen euro tegen 2024. “Deze nieuwe besparingen zijn in strijd met de toezeggingen die minister Gilkinet en de federale meerderheid in de algemene beleidsverklaring hebben gedaan. Deze vermindering van de werkingsmiddelen zal gevolgen hebben voor het onderhoud en de veiligheid van het net, waardoor Infrabel zich genoodzaakt zal zien om snelheidsbeperkingen op te leggen of zelfs bepaalde lijnen te sluiten”, klagen Navetteurs.be, TreinTramBus en Test Aankoop aan. Met de belofte dat tegen 2024 – tijdens de huidige legislatuur – geen enkele lijn wordt gesloten, nemen we geen genoegen. Ons spoorwegnet als ruggengraat van het openbaar vervoer moet op lange termijn worden veiliggesteld.

 

De organisaties doen een dringend beroep op de federale regering om haar plannen te herzien en aan de NMBS en Infrabel de menselijke, materiële en financiële middelen ter beschikking te stellen die zij nodig hebben om de taken van openbare dienst die hun zijn toevertrouwd naar behoren te vervullen. “De voorbije regeerperiodes zijn de budgetten voor de spoorwegen steeds verder gedaald, wat jaar na jaar heeft geleid tot onderinvesteringen en een verslechtering van de kwaliteit van het net, met bijzondere gevolgen voor de dienstverlening en betrouwbaarheid van de treindienst. Het is tijd dat de federale regering haar verantwoordelijkheid neemt en de daad bij het woord voegt”, concludeerden de organisaties.