TreinTramBus: aansluiting verzekerd!

Al bijna 40 jaar zijn wij een onafhankelijke spreekbuis van en voor alle openbaar vervoergebruikers in Vlaanderen en Brussel. Het begon allemaal met de eerste TreinTramBus-dag in 1983.

Ontdek meer

Treintrambus voor alle reizigers!

Openbaar vervoer zit in de lift: meer en meer mensen reizen met bus, tram of trein. TreinTramBus komt op voor de belangen van deze reizigers. Stipt en frequent vervoer, vlotte aansluitingen, comfort, kortom meer en beter openbaar vervoer: daar zetten wij onze tanden in.

Visie

TreinTramBus als ledenvereniging

TreinTramBus is er voor álle reizigers, maar wie lid wordt bedienen wij nog beter. Afhankelijk van de gekozen lidmaatschapsformule krijg je extra-voordelen. Sowieso kan je deelnemen aan excursies in binnen- en buitenland en de jaarlijkse ledendag. Via het tijdschrift Mondig Mobiel, op papier of digitaal, en via onze maandelijkse elektronische nieuwsbrief informeren we openbaar vervoerreizigers over trein-, tram- en busnieuws.

 

Ontdek hier

Medewerkers en bestuur

Drie beroepskrachten, een geëngageerd bestuur en tientallen vrijwilligers garanderen de goede werking.

 

Medewerkers                       Bestuur

Beleids- en perswerking

Wij denken vanuit de reiziger. Om de belangen te verdedigen verspreiden wij onze goed onderbouwde standpunten en visie naar pers, publiek, politici en vervoersbedrijven. Een overzicht van onze persberichten vind je hier. Wij treden in overleg met wie wil.

  • Wat onze Europese werking betreft, zijn wij één van de trekkers van de European Passengers’ Federation.
  • Op federaal niveau: TreinTramBus is lid van het Raadgevend Comité van de Treinreizigers en pleegt geregeld overleg met zowel de NMBS-groep als de bevoegde overheid.
  • Vlaanderen: TreinTramBus zetelt in de MORA en overleg met de Vlaamse Overheid, departement Mobiliteit en Openbare Werken, de bevoegde kabinetten en de centrale diensten van De Lijn.
  • Brussel: TreinTramBus is vertegenwoordigd in de gewestelijke mobiliteitscommissie.
  • Op provinciaal niveau: er is jammer genoeg geen structureel overleg meer met de verschillende provinciale entiteiten van De Lijn; wel vindt er nog ad hoc overleg plaats.
  • Vervoerregio’s: Vlaanderen is ingedeeld in vijftien Vervoerregio’s. In die regio’s evalueert  kritisch TreinTramBus het aanbod aan openbaar vervoer en vervoer op maat.
  • Gemeentelijk niveau: vrijwilligers van TreinTrambus zijn actief in verscheidene gemeentelijke overlegorganen en/of klankbordgroepen.

Onze persberichten

Partners

Beleidsbeïnvloeding en perswerking vragen veel energie. Daarom werkt TreinTramBus intens samen met een heleboel andere verenigingen en/of organisaties, zowel in Vlaanderen, België als in Europa.

Partners