Advieswerking

Advieswerk en vertegenwoordiging is een belangrijk deel van de werking van TreinTramBus. Hoewel er een groot deel van de kennis in schuilgaat, is dit niet openbaar; we kunnen hierover enkel intern communiceren. Adviezen bieden een toetsing vanwege de gebruikers van het openbaar vervoeraanbod of infrastructuur:

ADVIEZEN GEMEENTELIJK MOBILITEITSBELEID (GAMBA)

Om de gemeenten te ondersteunen en te begeleiden, werkte TreinTramBus een betalende dienstverlening uit: GAMBA (Gemeenten, Adviseren over Mobiliteit voor Basisbereikbaarheid)

OFFICIËLE ADVIESRADEN EN STUURGROEPEN 

TreinTramBus is betrokken bij de Vervoerregioraden, de mobiliteitscommissie Brussel, het Raadgevend comité van de treingebruikers, de Mora, …

ONBETAALDE ADVIEZEN

TreinTramBus verstrekt ook ad hoc adviezen aan de NMBS (dienstregeling, kwaliteitsbarometer, …), De Lijn (SMS-ticket, toegankelijkheid) en de MIVB.