Reizigers willen gemakkelijker met een internationale trein kunnen reizen

donderdag, 21 december 2023

De Belgische regering moet druk uitoefenen op Europa om het voor consumenten makkelijker te maken om internationale treinreizen te zoeken en boeken. Die oproep deden de TreinTramBus, Navetteurs.be, Canopea, Bond Beter Leefmilieu en Testaankoop begin november aan de leden van de Commissie Mobiliteit van het federaal parlement. Een plan daarvoor ligt al bij de Europese Commissie. Maar dit dreigt door het vertrek van Frans Timmermans te worden afgezwakt en uitgesteld. De belangenorganisaties willen dat het plan snel en ongewijzigd wordt aangenomen. De gezamenlijke brief is hier (NL)(FR) te downloaden.

Eerder dit jaar presenteerde de Europese Commissie, onder leiding van toenmalig Eurocommissaris Frans Timmermans, een plan. Het moet het vinden en boeken van internationale treinverbindingen makkelijker maken. Volgens dat plan moet het mogelijk zijn op één platform reizen met verschillende opeenvolgende vervoerders te vinden, te vergelijken en te boeken. Voor vliegreizen bestaat die mogelijkheid al jaren. Er zijn diverse websites die prijzen vergelijken en waar je je vliegreis vervolgens ook boekt. Maar bij treinreizen verzanden consumenten in een wirwar van buitenlandse websites van verschillende vervoerders, onduidelijke prijzen en reizen die niet op elkaar aansluiten. Dat is enorm ontmoedigend voor consumenten die op deze duurzame manier willen reizen.

Minister Gilkinet heeft het Europese plan, de zogeheten MDMS-verordening (multimodale digitale mobiliteitsdiensten) omarmd. Het maakt reizen binnen Europa op een andere manier dan vliegen, een stuk makkelijker en op den duur ook goedkoper. Maar in andere landen en bij spoorwegvervoerders is weerstand. Vervoersbedrijven moeten voor een toegankelijk boekingssysteem hun data beschikbaar maken. Maar dat doen ze (nu) niet, omdat dat niet in het belang van hun concurrentiepositie is. Sinds het vertrek van Timmermans uit Europa zien we dat de tegenlobby zich krachtiger roert. Tegenstanders pleiten voor uitstel of afzwakking van de verordening. Zo ligt er een voorstel om weliswaar reisinformatie op 1 platform samen te brengen, maar moeten consumenten vervolgens wel naar de website van iedere vervoerder afzonderlijk om een ticket te boeken. Daarmee blijft de drempel hopeloos hoog. Dat is geen vooruitgang.

De belangenorganisaties willen dat Gilkinet er bij Eurocommissaris Adina Vălean op aandringt dat zij vasthoudt aan de ambities en de verordening zoals die eerder was aangekondigd – inclusief een overzichtelijk zoek- en boekingssysteem voor gecombineerde internationale treinreizen. En deze best nog vóór de komende Europese parlementsverkiezingen doorheen loodst. Alleen zo kan de trein binnen Europa concurreren met het vliegtuig. En daarmee is ook het klimaat gediend. Helaas was het voorstel eind 2023 nog steeds niet officieel ingediend. Laten we hopen op 2024!

Zie ook het standpunt van onze Europese koepelorganisatie EPF hierover.