Hoorzitting over rijpaden in het federaal parlement

vrijdag, 26 april 2024

Op 24 april vond er in de Commissie Mobiliteit van het federale parlement een hoorzitting plaats over rijpaden. Onze voorzitter Peter Meukens was ook uitgenodigd. Hij gaf eerst een overzicht van de ontwikkeling van het treinaanbod tussen Antwerpen en Brussel. In 1975 reed er min of meer om het kwartier een snelle trein tussen de twee grootste steden van ons land. Dat principe bleef ook bij de invoering van IC-IR in 1984 behouden. Later kwamen er meer treinen op deeltrajecten bij en werd de Beneluxtrein uit deze cadans gehaald.

De komst van een nieuwe snelle trein tussen Amsterdam dreigt dit systeem behoorlijk te verstoren. Ofwel verliest de vierde “IC” tussen Antwerpen en Brussel in december 2024 de stop in Mortsel-Oude-God, ofwel verdwijnt deze treinserie helemaal. Volgens de geruchten zouden er ook op de Oost-Westas treinen moeten verschuiven om op het drukke Brusselse traject plaats te maken voor de nieuwe treinserie. Wat ons betreft is die nieuwe trein welkom, maar niet tegen iedere prijs.

Dat werp de vraag op hoe de toekenning van rijpaden in dit land is geregeld. Dat kon Infrabel haarfijn uitleggen. Het is vastgelegd in een KB van 2019, nog niet in Europese regelgeving. Snelle treinen krijgen voorrang boven trage treinen en Infrabel mag ook kijken wat het rijpad hun opbrengt.

De vragen van de volksvertegenwoordigers gingen onder meer over de Dampoortexpres, die in december 2024 mogelijk weer het vroegere veel betere rijpad krijgt, de planning van werkzaamheden en de knelpunten op het net. Een correcte toepassing van het contract van openbare dienst – bepaald geen vodje papier – is voor alle partijen belangrijk.

Grote afwezige in het debat was de NMBS – officieel omdat de andere operatoren niet waren uitgenodigd.

Presentatie

De video van de hoorzitting op de website van De Kamer

Foto's