Vlaams openbaar vervoer in laagjes

woensdag, 20 maart 2024

Het openbaar vervoer in Vlaanderen is in laagjes opgebouwd. De bovenste laag is de trein, dit is de ruggengraat van het openbaar vervoer. Deze valt onder het federaal niveau.

De tweede laag is het verbindende net, de sterke buslijnen langs belangrijke assen. Deze lijnen zijn door De Lijn uitgetekend en De Lijn is er verantwoordelijk voor.

De derde laag, het aanvullende net, vult met ontsluitende buslijnen vanuit kleinere steden en gemeenten het kernnet aan en zorgt voor de aanvoer naar het kernnet en het treinnet. Ook de zogenaamde functionele ritten, het woon-werk- en woon-schoolvervoer dat enkel tijdens de spitsuren rijdt, maken deel uit van dit net.

Daaronder zit de flexbus, de opvolger van de belbus. Anders dan je misschien zou verwachten, kun je die niet via de website van De Lijn boeken, maar is er een aparte website (www.hoppin.be), een aparte app en een apart telefoonnummer (0800 12 2 12). Eigenlijk is dit wat vreemd: een flexbus boeken zou gewoon via de bestaande kanalen van De Lijn moeten kunnen.

De vervoerregioraad is verantwoordelijk voor het ontsluitende net en het vervoer op maat. In die raad zitten vertegenwoordigers (meestal schepenen van mobiliteit) van alle steden en gemeenten in een bepaalde vervoerregio.

De Vlaamse regering is verantwoordelijk voor de budgetten. En daar wringt het schoentje: omdat het nieuwe net (sinds 6 januari 2024) niet meer (afgezien van de index) mocht kosten dan het bestaande, moest er voor iedere kilometer buslijn die erbij kwam elders eentje sneuvelen …

 

Foto's