TreinTramBus vraagt overleg in plaats van stakingen

vrijdag, 27 oktober 2023

 

‘Voor stakingen en rituitval, gelieve hier uw volgnummer te nemen.’ Zo gaat dat bij grote drukte. Trein-, tram- en busreizigers zijn de laatste maanden al zo vaak geplaagd geweest door rituitval, vertragingen en zogenaamde actiedagen dat ze bijkomende stakingen kunnen missen als kiespijn. “Wij willen begrip opbrengen voor alle mogelijke grieven en ongenoegen van het personeel van de NMBS en De Lijn. Maar kan er ons iemand uitleggen, welke invloed de reizigers daarop kunnen hebben?”, vraagt Peter Meukens, voorzitter van reizigersorganisatie TreinTramBus zich af. “De reizigers staan per definitie buiten de arbeidsrelatie tussen personeel en werkgevers. Betrek hen dan ook niet bij een conflict.”

Nog erger zijn acties die de wachtrij voorbijlopen en de reizigers onvoorbereid raken met wilde stakingen. “Wij respecteren het stakingsrecht, maar dat is gebonden aan afspraken inzake stakingsaanzeggingen en minimale dienstverlening. Het Grondwettelijk Hof heeft dat onlangs nog expliciet bevestigd. Wilde stakingen passen daar niet in en kunnen dus niet door de beugel”, aldus Meukens. Het openbaar vervoer is een dienst aan de samenleving. Voor heel wat mensen, die geen alternatief ter beschikking hebben, is het hun enige manier om zich over langere afstand te verplaatsen. Als hun trein, tram of bus niet rijdt, geraken ze niet op school, niet op hun werk of waar ze ook moeten zijn en dreigt voor hen vervoersarmoede. Niemand aanvaardt dat hij moet betalen voor een dienst, die hem niet verleend wordt. Maar bij wilde stakingen vormt dat schijnbaar geen probleem. Wie de reizigers zo wegjaagt, brengt zijn eigen job in gevaar. Want het openbaar vervoer is er voor de reizigers en niet omgekeerd.

“Voor TreinTramBus is het klaar en helder”, stelt Peter Meukens. “We roepen de directies van de NMBS en De Lijn én de vakbonden op, om met elkaar in overleg te gaan en te blijven gaan. Dat kan en mag maar één richting uitgaan: die van een oplossing. Leg de reizigers in de watten in plaats van hen in de kou te zetten.”