Reizigersorganisatie TreinTramBus niet tevreden over alternatieve treindienst in Hasselt

vrijdag, 15 april 2022

Nog tot eind volgende week voert Infrabel grootschalige infrastructuurwerken uit in en rond het station van Hasselt. Die moeten op termijn tot een vlottere afwikkeling van het treinverkeer leiden. Reizigersorganisatie TreinTramBus juicht die investeringen toe, maar is misnoegd over de manier waarop het alternatieve treinaanbod georganiseerd en gecommuniceerd wordt.

 

De meeste IC-treinen naar Leuven en Brussel vertrekken momenteel vanaf een tijdelijk perron 10, dat ruim een halve kilometer buiten het station ligt. De reisplanner van de NMBS geeft overstappende reizigers echter al twee weken adviezen met een te korte overstaptijd. “Er wordt immers geen rekening gehouden met de benodigde wandeltijd van ongeveer 10 minuten”, zegt Yves Molenbruch, voorzitter van de regionale werkgroep van TreinTramBus. “Reizigers worden dus om de tuin geleid met onhaalbare reisadviezen. Ze missen vaak hun aansluiting en worden dan aan hun lot overgelaten. Dat is ongehoord en leidt tot ergernissen. Daar hebben we de NMBS vooraf nochtans duidelijk voor gewaarschuwd.”

 

Daarnaast stelt TreinTramBus vast dat sommige treinen in de spits onvoldoende zitplaatsen bieden. “Het aantal treinen vanuit Hasselt is sterk verminderd, maar de capaciteit van de resterende treinen werd niet versterkt. Tijdens de paasvakantie leidde dat al geregeld tot overbezette treinen in de spits. Als de NMBS daar niet snel een mouw aan past, vrezen wij nog grotere capaciteitsproblemen na het paasweekend. Ook in de week na Pasen rijden er immers veel minder treinen dan normaal”, aldus Molenbruch.

 

Tot slot hekelt TreinTramBus de buitenproportionele impact van de werken op het hele Limburgse openbaar vervoer. “Alle aansluitingen van bus naar trein en omgekeerd zijn gedurende meer dan drie weken verbroken in Genk, Hasselt en Sint-Truiden. De reizigers mogen het zelf uitzoeken, want de NMBS maakt daar in haar werfcommunicatie geen melding van”, zegt Molenbruch. Positief is wel dat de NMBS zich in Diest inspant om de aansluitingen tussen de trein uit Antwerpen en die naar Hasselt te garanderen. Maar in Hasselt loopt het dan vaak weer mis, zodat reizigers naar Diepenbeek, Bilzen en Tongeren daar hun aansluiting mislopen en toch een pak later dan voorzien hun bestemming bereiken. TreinTramBus wil de aanpak van deze werken met de NMBS evalueren. “Veel had anders en beter gekund. Dat is nu wel duidelijk”, besluit Molenbruch.

Foto's