Nieuwe treinen Brussel – Amsterdam – ja maar …

woensdag, 26 juni 2024

Het directiecomité van de NMBS wil vanaf december 2024 een extra verbinding tussen Nederland en Brussel invoeren, de zogenaamde “IC-Snel”. Gezien de grote vervoersvraag tussen België en Nederland is de komst van een extra verbinding in principe goed nieuws, maar als reizigersvereniging zien wij een aantal storende knelpunten:

· de nieuwe trein is zonder ingrijpende aanpassingen niet inpasbaar in het binnenlandse treinaanbod tussen Brussel en Antwerpen;

· de grootse veranderingen komen er waar de reizigers ze niet verwachten, met name op de oost-westas Kust – Brussel – Luik/Limburg;

· met de huidige infrastructuur en treindienst is een stipte dienstuitvoering tussen Mechelen en Antwerpen vandaag al vaak problematisch;

· er bestaan aan Nederlandse kant nog vele onzekerheden over de uitbating van de nieuwe trein, zowel wat betreft het rollend materieel (vertraging bij de levering) als wat betreft de concessieverlening.

De leden van de raad van bestuur staan binnenkort voor een duidelijke keuze: kiezen zij voor de kwaliteit en coherentie van de binnenlandse bediening tussen de twee grootste steden van dit land of offeren zij die op ten gunste van een tot nu toe slecht ontwikkeld en nogal onduidelijk internationaal project?

Om deze redenen pleiten wij voor uitstel van de invoering van de “IC-Snel” én voor de ontwikkeling van een langetermijnvisie voor de noord-zuidas, met aandacht voor alle vervoersstromen op deze as. Daarover moet in alle transparantie overleg gevoerd worden met alle betrokken actoren. Als de gevolgen van de invoering van de “IC-Snel” onaanvaardbaar blijken te zijn, is er geen andere redelijke keuze dan een nieuw project from scratch te ontwikkelen met een veel systematischere aanpak van de benutting van de capaciteit op de voornaamste noord-zuidas van dit land en een echte integratie van internationale verbindingen in het binnenlandse aanbod.

Lees er meer over in onze nota.