Naar openbaar vervoer met een hogere kwaliteit

donderdag, 26 oktober 2023

Als je comfortabel, betrouwbaar en goed werkend openbaar vervoer wilt beleven, moet je naar Zwitserland. Waarom kan in Zwitserland wel wat bij ons maar niet lukt? Over openbaar vervoer bestaat daar een breed gedragen visie en een plan op lange termijn, en dat wordt consequent en stapsgewijs in praktijk gebracht. Ook in die landen wordt het openbaar vervoer op verschillende beleidsniveaus (federaal, gewestelijk, provinciaal, kantonaal…) georganiseerd. Maar men heeft daar een gezaghebbende regisseur, die zorgt dat alle neuzen in dezelfde richting staan en dat alle betrokkenen samenwerken.

Openbaar vervoer zal pas aantrekkelijk worden als je op een comfortabele manier en met een aanvaardbare reistijd vlot van gelijk waar naar gelijk waar kan reizen. En dat met een geïntegreerd tarief. Is dat mogelijk ? Natuurlijk, maar dan moet je het slim aanpakken. Treinen hoeven niet sneller te worden, maar als ze beter op elkaar afgestemd zijn, kunnen de reizigers zich sneller verplaatsen.

We zijn ervan overtuigd dat het openbaar vervoer op een totaal andere leest kan worden geschoeid: alles draait om de reiziger. Die wil zijn reis als een vlot aan elkaar geschakelde keten ervaren, waarbij hij amper merkt dat hij van één vervoermiddel op een ander overstapt. De informatie is helder en eenvoudig, de wachttijden zijn kort en natuurlijk rijdt alles stipt. Kortom, het openbaar vervoer is één geïntegreerd systeem, waarin trein-, tram- en buslijnen volledig op elkaar afgestemd zijn.

Een denktank van mensen uit de Belgische openbaar-vervoerwereld ging aan het werk en ontwierp een dienstregeling voor het spoornet dat gebaseerd is op knooppunten: stations waar de treinen en bussen op ongeveer hetzelfde moment rond het hele en halve uur aankomen en weer vertrekken en zo aansluitingen in alle richtingen geven. Heel uitgebreid wordt dat uitgelegd op de website van het project Integrato, maar het wordt ook aanschouwelijk uitgelegd in dit filmpje: