De toekomst van het spoor is in gevaar

woensdag, 17 november 2021

Reizigersverenigingen Navetteurs.be en TreinTramBus en consumentenorganisatie Test Aankoop maken zich zorgen over de toekomst van de spoorwegen, aangezien NMBS en Infrabel niet de nodige middelen ter beschikking krijgen om een kwaliteitsvolle dienst voor de reizigers en aanvaardbare arbeidsvoorwaarden voor het spoorwegpersoneel te garanderen.

De organisaties luiden de noodklok over de toekomst van de spoorwegen en de voorwaarden die zowel aan de reizigers als aan het personeel worden opgelegd. Ondanks de toezeggingen in de algemene beleidsverklaring en de noodzaak om inspanningen voor zowel het klimaat als zachte mobiliteit aan te moedigen, lijkt de federale overheid immers niet voldoende middelen beschikbaar te hebben voor de dagelijkse werking van NMBS en Infrabel. “Na talrijke getuigenissen van reizigers te hebben ontvangen, maar ook informele contacten met het spoorwegpersoneel in het algemeen, maken wij ons grote zorgen over de toekomst. Sommige gedeelten van het net zijn namelijk in een vergevorderde staat van verval en vormen een risico voor de kwaliteit van het aanbod, maar wat nog ernstiger is, een risico voor de veiligheid van de reizigers en het personeel. De beloftes dat er tot 2024 – het einde van de huidige legislatuur – geen lijnen zullen worden gesloten, volstaan niet”, klagen Navetteurs.be, TreinTramBus en Test-Aankoop aan.

De verenigingen vestigen de aandacht op het feit dat het aantal reizigers opnieuw toeneemt en dat de laatste weken steeds meer treinen overvol zijn: “Wij krijgen regelmatig getuigenissen van reizigers die zich zorgen maken over het feit dat zij opeen gepropt zitten in treinen met een beperkte capaciteit. Dit is onder meer het gevolg van het veelvuldig uitvallen van treinen, in oktober heeft 2,7% van de treinen geheel of gedeeltelijk niet gereden. Deze steeds frequentere situaties verhogen onvermijdelijk het risico op besmetting. Wij kunnen niet aanvaarden dat reizigers en personeel met dergelijke situaties worden geconfronteerd”, aldus de organisaties. Verder overweegt de NMBS volgens goed ingelichte bronnen de definitieve afschaffing van enkele P-treinen wegens gebrek aan financiële en personele middelen, terwijl minister Gilkinet in december nu juist een verhoging van het aantal treinen met 2 tot 3% per jaar heeft aangekondigd.

De organisaties doen een dringend beroep op de federale regering om haar plannen te herzien en aan de NMBS en Infrabel de menselijke, materiële en financiële middelen ter beschikking te stellen die zij nodig hebben om de taken van openbare dienst die hun zijn toevertrouwd naar behoren uit te voeren. “De federale regering moet haar verantwoordelijkheid nemen en de daad bij het woord voegen”, besluiten de organisaties.