Home Contact Privacy
Privacyverklaring

Wij bij TreinTramBus (Bond van Trein- Tram- en Busgebruikers vzw, afgekort TTB) hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens, wij respecteren uw privacy en wij willen dat ook de partners en bedrijven waar we mee samenwerken, uw privacy respecteren.

In onze ‘privacyverklaring’ geven we heldere en transparante informatie over welke persoonlijke gegevens we verzamelen en hoe wij daarmee omgaan. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. TTB houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVR of GDPR: General Data Protection Regulation). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval, zoals de regelgeving het voorschrijft:

  • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
  • verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij die nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en u ook wijzen op deze rechten.

De privacyverklaring is van toepassing op al onze acties, projecten en websites.

Indien u na het doornemen van deze privacyverklaring vragen of opmerkingen heeft, kan dit via Peter Thoelen: Kortrijksesteenweg 304, 9000 Gent of Dit e-mail adres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .

De privacyverklaring kan u hier downloaden.

Share/Save/Bookmark
Commentaar (0)add comment

Schrijf commentaar

security image
Schrijf de volgende tekens


busy
 

© TreinTramBus 2020 | Kortrijksesteenweg 304, 9000 Gent | T +32 (0)9 223 86 12