Home Werking Promotie en campagnes Spoorlijncomités Gent-Ronse Voorstelling resultaten bevraging
Voorstelling resultaten bevraging
Geschreven door Bram Van den Bulcke   
maandag, 07 juni 2010 15:16

logo_gent-ronse-300Op woensdagavond 2 juni kwamen een dertigtal mensen bijeen in de mooie Volkszaal van het stadhuis van Oudenaarde om de resultaten van de bevraging te beluisteren alsook te bediscussiëren.

Eind 2009 werden tussen Gent en Ronse enquêteformulieren verspreid onder de reizigers. Aan de hand van deze bevraging wilden we nagaan hoe de reizigers oordelen over de kwaliteit, het comfort en de dienstverlening in stationsomgeving, station en trein. In de daaropvolgende maanden werden de 363 ingevulde formulieren verwerkt in het statistisch programma SPSS.

De enquête leert ons enkele heel interessante zaken over het profiel van de reizigers, hun prioriteiten, hun voorkeuren en afkeuren.

Resultaten enquête

Profiel van de reizigers op L86 Gent-Ronse

Ongeveer drie op de vier bevraagde reizigers woont binnen een straal van vijf kilometer van het vertrekstation. Het merendeel van de reizigers is afkomstig uit Oudenaarde en Ronse en heeft één van die stations als vertrekstation. Het overgrote deel van de reizigers heeft -in het kader van de voorstedelijke rol van de spoorlijn- niet verwonderlijk Gent-Sint-Pieters als eindstation.

Het publiek dat we aantreffen op deze lijn is jong; vier op de tien respondenten zijn jongeren tussen 18 en 21 jaar. Het merendeel van de gebruikers op de lijn Gent-Ronse zijn pendelaars die de trein dagelijks of verschillende keren per week gebruiken; het verplaatsingsmotief is voornamelijk opleiding (school: 53,17%) en werk (39,12%).

Zowel in het voor- als in het natransport zorgen stappers en trappers voor de helft van de modale verdeling. Andere vervoersmodi tonen dan weer grote verschillen: het voortransport gebeurt vooral met de auto, terwijl in het natransport tram en bus de hoofdrol spelen.

Prioriteiten voor de reizigers

slc-gent-ronse-prioriteiten-600px

Bij de vrij in te vullen prioriteiten worden twee rubrieken meer dan 100 keer genoemd, namelijk ‘meer zitplaatsen' en ‘meer treinen'. Bij ‘meer treinen' is ook de vraag naar ‘meer treinen in het weekend' opvallend. Vandaag is er op deze voorstadslijn in het weekend slechts om de twee uur een trein, te weinig om ook shopping- en vrijetijdsreizigers aan te trekken. Andere vaak genoemde prioriteiten zijn ‘betere stiptheid' en ‘rechtstreekse IR-treinen Gent-Oudenaarde-Ronse'. Over de laatste prioriteit bestaat echter verdeeldheid naargelang van het vertrekstation: reizigers van de stations tussen Oudenaarde en Ronse vrezen namelijk dat hun dienstverlening daardoor in gevaar zal komen.

Het gros van de vrij in te vullen prioriteiten komt overeen met grieven die ook via de vaste vragen naar voor komen. De roep om meer capaciteit is overduidelijk. Een verbeterde frequentie is ook een algemene wens. Stiptheid komt uit deze enquête niet uitdrukkelijk als knelpunt naar voren. Naar vroegere treinen is vraag, maar minder dan naar latere treinen.

Andere signalen

Het algemeen comfort en de netheid van stationsomgeving, station en trein krijgt een redelijke score, met als uitzondering een hele slechte beoordeling van het comfort van de schuilhokjes, de hoeveelheid schuilgelegenheid en zitbanken. Ook het aantal zitplaatsen in het stationsgebouw van zowel Ronse als Oudenaarde wordt negatief beoordeeld.

De reizigers beoordelen de sociale veiligheid en verkeersveiligheid in de stationsomgeving positief. Ook de dienstverlening aan de loketten (informatie, wachttijd en openingstijd) krijgt een goede score. De netheid van de toiletten wordt dan weer overal negatief beoordeeld.

De reizigers die de auto gebruiken als voortransportmiddel zijn minder tevreden over de faciliteiten dan de fietsers en openbaarvervoergebruikers. Autobestuurders klagen over een tekort aan kwalitatieve autoparkeergelegenheid.

Het eerstelijnspersoneel van de spoorwegen wordt dan weer positief beoordeeld: de treinbegeleiders krijgen een uitmuntende score van de reizigers en de loketbedienden een zeer goede score.

Overzicht

Onderstaande tabel is nogal zwart-wit en biedt geen nuancering die per stationsomgeving kan verschillen. Niettemin geeft het een goed beeld van het al bij al gematigde standpunt van de reizigers: wat goed is en wat verbeterd werd in het recente verleden wordt duidelijk gewaardeerd, tekortkomingen worden aangekaart.

slc-gent-ronse-positief-negatief

Download de presentatie  (1MB, pdf)

 

Nabespreking

Na de verwelkoming door burgemeester Marnic De Meulemeester en de presentatie door Bram Van den Bulcke, werden de resultaten, onder leiding van moderator Stefan Stynen, besproken:

Reacties vervoersbedrijven

slc-gent-ronse-bevraging-oudenaarde-300px-1B-Holding

Ronse:

  • Veel vandalisme, zelfs camera's helpen niet
  • Uitbreiding parking wordt uitgevoerd
  • Nieuw sanitair en verlichting worden voorzien, ook al is de NMBS-Holding daar niet toe verplicht
  • Voorlopig liggen de werken stil maar na het bouwverlof wordt verder gewerkt

Oudenaarde:

De NMBS maakt een studie over de vernieuwing van de stationsomgeving, met onder meer een ruimtere loketten- en wachtzaal. De realisatie is voor na 2012 (na de voltooiing van Zottegem). Er komen wellicht ook liften en hogere perrons.

Eine:

  • De fietsenstalling staat op privé-terrein en mag blijven maar er is weinig plaats en ze kan niet worden overdekt.
  • Er wordt overwogen om de fietsenstalling naar de andere zijde te verplaatsen, wat wel een terrein van de NMBS is, maar dit creëert gevaar voor laattijdig oversteken van de sporen door fietsers die net op tijd toekomen, onderzocht wordt of ook het perron aan de andere kant van het spoor kan worden aangelegd.

Zingem

  • Uitbreiding (parkeerplaats, fietsenstalling?) voorzien

Gavere

  • De speciale ruimte in de fietsenstalling voor de werknemers van de beschutte werkplaats wordt niet echt benut.
  • Het voormalige stationsgebouw is inmiddels verkocht.

In het algemeen moet, wat het wachtcomfort betreft, een afweging gemaakt worden tussen de capaciteit en het comfort. Zitjes in de schuilhuisjes nemen te veel plaats in beslag.

Infrabel (afwezig)

Algemeen masterplan voor informatie. Via dit plan wordt alle signaletica vernieuwd en wordt overwogen ook totems met dynamische informatievoorzieningen te plaatsen.

NMBS-Reizigers

Qua capaciteit stelt zich niet onmiddellijk een probleem op deze lijn. De drukst bezette treinen zijn Oudenaarde -> Gent met aankomst in Gent om 07:58 (L 1978) en Gent -> Oudenaarde met vertrek in Gent om 17:01. Deze treinen hebben een bezettingsgraad van 90%.

Extra treinen inleggen is mogelijk maar gaat ten koste van aansluitingen. Er zijn maar beperkte mogelijkheden om te kruisen op deze lijn. De NMBS acht het daluurpotentieel te klein om het inleggen van een volledige IR-reeks te verantwoorden.

De stiptheid is goed: bij aankomst in Gent arriveert 91% op tijd, bij aankomst in Ronse arriveert 95% op tijd.

Heropening van de stopplaats te Etikhove is niet voorzien.

Reacties publiek en discussie

Eke-Nazareth

Het station heeft altijd centraal gestaan in het mobiliteitsplan van de gemeente (met woonconcentratie rondom het station). Recent werd de stopplaats volledig vernieuwd. Er werden veel meer parkeerplaatsen en een nieuwe fietsenstalling voorzien. Binnen de kortste keren werd een sterke groei vastgesteld en stond zowel de fiets- als de autoparking opnieuw vol. Dit toont aan dat er nog meer potentieel kan worden aangeboord.

Vraag aan B-Holding ivm fietspunt in Oudenaarde, wordt dit voorzien in het kader van het masterplan?

Er zijn inmiddels 31 fietspunten. Deze hebben een brede functie: sociale veiligheid, herstel fietsen volgens het thuiskomstprincipe, opruimen wrakken,... De gemeente denkt erover na om dit te installeren.

De resultaten in de bevraging zijn heel negatief over het aantal schuilhuisjes. Waarom kan er niet gedacht worden over grotere overkappingen dan zulke kleine kotjes?

Volgens mevr Van Rijckeghem is het probleem een gebrek aan respect voor de publieke ruimte. De schuilhuisjes worden heel vaak gevandaliseerd. De burgemeester van Eke-Nazareth, die het schuilhuisje op kosten van de gemeente plaatst, beaamt dit. Een publicitaire piste, waarbij infrastructuur in ruil voor publiciteit geplaatst wordt, is moeilijk omdat er te weinig passage is voor investeerders. Misschien moet gekeken worden naar de ervaring in Brussel, waar de uitrusting van de trams met hoogwaardige materialen tot een daling van vandalisme heeft geleid.  

Vraag naar een latere trein tijdens de week

Tijdens de week heeft de laatste trein van 22u12 een bezetting van 10% tot 15%. Dit is te weinig om een extra trein te rechtvaardigen. Ook zou dit tot problemen leiden met de dienstroosters van het treinpersoneel. Eventueel zou dit wel iets zijn voor de weekendavonden. De aanwezige medewerker van B-Mobility is wel een voorstander van een uurdienst tijdens het weekend, naar analogie met de lijn 122 naar Zottegem, waar wel een uurdienst aangeboden wordt.

Concluderend

Waar iedereen zich in kan vinden is een uurdienst in het weekend en een serieuze verbetering van de infrastructuur van de kleinere stopplaatsen, naar het voorbeeld van de recente vernieuwingen in Eke-Nazareth. De tevredenheid van de reizigers over het station ligt in die stopplaats ook hoger dan in de andere nog niet gerenoveerde stopplaatsen.

> Heeft u vragen of opmerkingen, aarzel niet om ons te contacteren 

Bram Van den Bulcke

Share/Save/Bookmark
 

Lid worden

lidwordenvanbttb-met-tek

Inschrijven nieuwsbrief


EHBO-OV

helpDe trein, tram of bus nemen is niet altijd makkelijk! Waar vind je de dienstregelingen? Hoeveel kost een ticket? Hoe weet je dat je op de juiste trein, tram of bus zit? ... Surf naar www.ehbo-ov.be voor een duidelijk antwoord!

Laatste reacties

Met de steun van


thumb_logo_nl_groen

  ndm-lid-van

© TreinTramBus 2019 | Kortrijksesteenweg 304, 9000 Gent | T +32 (0)9 223 86 12