Ronse

ronse quadriRonse bereikbaar voor iedereen, ook voor mensen met een beperkt  budget.

Geraken waar je wilt of moet geraken, gaat ons allen aan, hoe oud je ook bent of hoe je je ook verplaatst. Ronse i.s.m. de Vrolijke Kring, Samenlevingsopbouw, Handiklap en Trap maakt werk van een goede bereikbaarheid voor iedereen.  

Bewoners van Ronse, middenveldsorganisaties en het bestuur van Ronse werkten in 2018 intens samen aan ideeën en oplossingen.

beeld10 data Ronse      uitnodiging cocreatie1 Ronse     beeld9 data Ronse

Co-creatiesessie 1: 30 augustus 2018: samen ideeën formuleren over de mobiliteit in Ronse 

Wanneer we zeggen 'samen', dan bedoelen we ook echt SAMEN. We riepen kwetsbare en minder kwetsbare bewoners op om samen mét hun stadsbestuur en middenveldorganisaties te brainstormen over een aantal uitdagingen over de mobililteit in Ronse. 

     

Er kwam een heuse speeddate aan te pas en op elk van de 32 ideeën die zo ontstonden, bracht iedereen zijn voorkeursstem uit.

 

image-2018-11-30 1   speeddate ronse   idee Ronse

Zo kwamen we van 32 naar 5 topideeën:

  1. MobiBuddy
  2. TaxiSoc
  3. Mobipunt
  4. Taxi-To
  5. Het verwenbusje.

Het visuele verslag van deze sessie vind je hier.

Aftoetsing Lokaal Bestuur

Met deze 5 topideeën gingen we aan tafel met het bestuur van Ronse: zowel verschillende schepenen als de burgemeester en een aantal betrokken ambtenaren gingen in discussie over de 5 ideeën. Een aantal werden gebundeld, andere bleken te omslachtig om op korte termijn resultaat op te leveren, nog andere bleken reeds eerder uitgeprobeerd maar was er geen draagvlak voor. Met de 3 weerhouden ideeën trokken we opnieuw naar de ruime groep deelnemers en geïnteresseerden.

Co-creatiesessie 2: 20 september 2018: van idee naar prototype/mini-testopstelling

DSC 1011  image-2018-11-30 8 image-2018-11-30 9 resultaat prototype

                                                            foto: Klaas Vandekerckhove                               foto: Klaas Vandekerckhove

Een diverse groep verzamelde op 20 september in de Brouwerij: zowel deelnemers van de eerste sessie als nieuwkomers. Ook het stadsbestuur was goed vertegenwoordigd met schepenen en ambtenaren. Volgende 3 ideeën werden verder uitgewerkt naar kleinschalige visuele opstellingen:

  1. MobiBuddy: met de MobiBuddy onderzoeken we of hulp vragen gemakkelijker gaat indien de hulpVERLENER zich zichtbaar maakt in plaats dat de hulpVRAGER zich telkens kwetsbaar moet opstellen om geholpen te kunnen worden. Hiervoor werken we voor verdere concrete uitwerking graag samen met TRIAMANT Ronse en hun zorgplatform PLEASE.
  2. TaxiTo: met TaxiTo willen we het mee rijden met iemand aantrekkelijker en dus evidenter maken. Het PLEASEplatform kan hierbij vraag en en aanbod op elkaar afstemmen.
  3. Mobipunt-informatie-café: kortweg MobiCafé waarbij we uittesten welk aanbod en welke informatie de kwetsbare reiziger minimaal nodig heeft om zich comfortabel in en rond Ronse te kunnen verplaatsen. (zie verder)

Na veelvuldige bevraging en aftoetsing in groep ontstonden zo 3 uitgewerkte pilooprojecten voor Ronse.

Het verslag van deze sessie vind je hier

 

Testperiode: 18-19-20 december 2018 : van mini naar reële testopstelling

flyer test

We palmen van 18 tot 20 december de wachtruimte van het station in Ronse in en combineren deze 3 pilootprojecten in 1 proefopstelling: het MobiCafé. Het MobiCafé is een gezellige ontmoetingsplek. Het brengt persoonlijke en op maat vervoersinformatie  naar de reiziger. Deze is zo laagdrempelig dat ook de meest kwetsbare reizigers geholpen kunnen worden: van persoon tot persoon en herintroduceren zo de loketfunctie. Het MobiCafé voorziet ook in andere laagdrempelige initiatieven die de bereikbaarheid in Ronse ten goede komen: een initiatieles Leren Fietsen, de mogelijkheid om je fiets te graveren, een boekenruilkast, een fietsherstelplaats, enz. 

Om vraag en aanbod van hulp, al dan niet gelinkt aan mobiliteit, op elkaar af te stemmen, zal Triamant tijdens deze 3daagse testopstelling haar zorgplatform PLEASE voorstellen aan de bezoekers. In directe interactie onderzoeken zij zo of en hoe dit platform de lokale bereikbaarheid en de algemene hulpvraag in Ronse kan organiseren en verbeteren. Dit laatste sluit heel nauw aan bij zowel de MobiBuddy als TaxiTo.

 

Kom dus zeker langs en test samen met ons het MobiCafé uit!

dinsdag 18 december (8u30-13u30) - woensdag 19 december (12u30-16u30) - donderdag 20 december (8u30- 13u30)

in en rond de wachtzaal van station Ronse.

 

 

Evaluatie: 15 januari 2018: van geëvalueerde testopstelling naar engagement


We nodigen alle bewoners (ook zij die er voorheen niet bij konden zijn) uit om samen te horen wat deze testopstelling aan inzichten heeft opgeleverd en met welke elementen Ronse verder aan de slag gaat. We sluiten de dag gezamelijk af met een glaasje en een hapje! Wees welkom...

Dinsdag 15 januari 2019 van 16u tot 19u

Locatie nog te bevestigen

Deelname is gratis, maar schrijf je wel even in bij Dit e-mail adres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 

en nog meer...

Omdat heel wat bewoners in Ronse in het vooronderzoek aangegeven hebben dat het niet evident is om te fietsen in Ronse, gaan we ook met deze uitdaging verder aan de slag. In samenwerking met De Vrolijke Kring/Rap op Stap Ronse en de Sportdienst Ronse onderzoeken we de mogelijkheden, belemmeringen en succeservaringen van het Leren Fietsen project. Hoe kunnen we dit aanbod verbeteren en meer laten aansluiten op de nood die er weldegelijk in Ronse is. Hierover binnenkort meer...

Share/Save/Bookmark
 

© TreinTramBus 2020 | Kortrijksesteenweg 304, 9000 Gent | T +32 (0)9 223 86 12