Home Werking Busje komt zo
Wortegem-Petegem

WortegempetegemIn deze landelijke gemeente heb je een mooi arsenaal ter beschikking aan aangepaste fietsen voor mensen met een beperking. Ons onderzoek in samenwerking met 't Sneukelwiel spitste zich toe op het inzetten van deze aangepaste fietsen als fietstaxi's voor kleine sociale verplaatsingen: bijvoorbeeld naar de kapper, de bakker, het gemeentehuis enz. 

beeld z fietsers t Sneukelwiel    Uitnodiging cocreatie 1 Wortegem 220181025 111423

In overleg met onze voornaamste lokale partner 't Sneukelwiel kwamen we al snel tot een aantal uitdagingen om dit project in Wortegem-Petegem mogelijk te maken: Hoe kunnen we...

 • ...de fietstaxi best inzetten opdat ze de mobiliteit van de kwetsbare oudere in Wortegem-Petegem verbetert?
 • ...de verenigingen en de vrijwilligers van Wortegem-Petegem actief betrekken bij het idee van de Fietstaxi?
 • ... in het landelijke en heuvelachtige Worte

  gem-Petegem, de Fietstaxi’s een aanvulling laten zijn op bestaande vervoersmogelijkheden?
 • ... de planning van de (vrijwillige) taxifietsers en de mobiliteitsnoden van kwetsbare senioren in Wortegem-Petegem met elkaar verzoenen?

Mooie vragen om samen met bewoners, middenveld en gemeentebestuur over samen na te denken en oplossingen uit te werken.

 

Co-creatie 22 oktober 2018: van belemmeringen naar voorstel tot test

image-2018-11-30 11  image-2018-11-30 12

Een kleine groep deelnemers daagde op voor de cocreatiesessie van 22 oktober. Alle stakeholders waren vertegenwoordigd: het gemeentebestuur, de ouderenadviesraad, 't Sneukelwiel, vrijwilligers van 't Sneukelwiel, ergotherapeuten betrokken bij de doelgroep van kwetsbaren en het woonzorgcentrum. 

Een eerste vaststelling alvast is dat het niet evident is om fietstaxi's in te schakelen voor sociale verplaatsingen in landelijk gebied:

Vanuit het standpunt van de kwetsbare:

 • Kwetsbare senioren zijn zeer bezorgd om hun veiligheid op de fietsen (uit ervaring): valmogelijkheid, toegankelijkheid van de fietspaden en straten...
 • Het weer als spelbreker van het plezier op de fiets: ouderen ervaren snel kou en tocht; ook op zonnige dagen. De uitrijmogelijkheden voor deze doelgroep zijn dus zeer beperkt; en wat is dan de relevantie?
 • Kwetsbare senioren doen vooral beroep op hun dichte omgeving om verplaatsingen mogelijk te maken.
 • Wortegem-Petegem is een heel sociaal gevoelige gemeente waar iedereen iedereen kent, probleemsituaties worden onmiddellijk door directe omgeving gedetecteerd en waar nodig  wordt hulp geboden. Een extern project biedt hierin geen meerwaarde.

En vanuit het standpunt van de vrijwillige fietser:

 • De fietstaxi besturen vergt een specifieke vaardigheid die men aanleert; dit is een reële drempel in het vinden van voldoende vrijwilligers uit Wortegem-Petegem zelf. (ter info: 80% van de vrijwilligers van ’t Sneukelwiel komt niet uit Wortegem-Petegem)

 • De geografie van Wortegem-Petegem: gelegen in de Vlaamse Ardennen is het een zeer landelijk gemeente met steile hellingen, dit maakt niet elke route met de fietstaxi (alhoewel electrisch aangedreven) evident. Het bereik van de fietstaxi zou eerder beperkt zijn en zou niet ganse Wortegem-Petegem kunnen bedienen, daarvoor is de gemeente té uitgestrekt.

 • Tijdsinvestering: iemand brengen naar de kapper of een activiteit van de OKRA is goed mogelijk, maar wat doet de vrijwillige chauffeur tijdens de activiteit zelf?

 • De huidige vrijwilligers van ’t Sneukelwiel zetten zich in voor de wekelijkse fietstocht (in zomerseizoen): deze data liggen vooraf vast (tenzij bij heel slecht weer) en hebben een vaste structuur. Deze duidelijkheid appreciëren de vrijwilligers. Een fietstaxi-chauffeur betekent dat hij op afroep beschikbaar moet zijn. Deze structuur wordt als te belastend ervaren en dus haken vrijwilligers af.De vrijwilligers zoeken hun engagementen op basis van de  sociale contacten tussen de vrijwilligers onderling. Al fietsend in groep ervaren ze een groepsgevoel en is een babbeltje met iedereen mogelijk; als fietstaxi-chauffeur heb je geen sociale groep om op terug te vallen enkel je passagier.

 

Dit zijn geen gemakkelijke drempels om alsnog te werken naar oplossingen toe. Alle deelnemers geloven immers dat er een zekere groep kwetsbare senioren in Wortegem-Petegem is, die door verminderde mobiliteit dreigen te vereenzamen. 

Er werd een kans gezien in het samenwerken met de grootste seniorenvereniging in Wortegem-Petegem. Zij organiseren een aantal activiteiten voor hun leden, maar ondervinden ook moeilijkheden in het effectief bereiken van de vereenzaamde ouderen. 

 

Het idee

We spreken kwetsbare senioren aan om deel te nemen aan de georganiseerde fietstocht door de seniorenvereniging van Wortegem-Petegem. Omdat zij zelf drempels ervaren om zich hiervoor op te geven, doen wij hen het aanbod dat zij aan deze tocht kunnen deelnemen door gebruik te maken van de duofietsen van 't Sneukelwiel. Zo komen zij in contact met andere senioren, zijn actief bezig en voelen zich toch veilig omdat ze niet alleen op de fiets moeten plaatsnemen, maar slechts meerijder zijn.

Dit voorstel komt tegemoet aan alle geformuleerde belemmeringen:

 • het blijft een groepsuitstap zodat de vrijwilliger zich nog steeds sociaal kan engageren
 • de actieradius is beperkt: de uitstap wordt in onderling overleg samengesteld zodat de toegankelijkheid met de duofiets gegarandeerd blijft en ook de hellingsgraden gerespecteerd kunnen worden
 • het is afgelijnd in tijd en is goed vooraf in te plannen
 • het project is an sich een sociaal project: de kwetsbare persoon is en blijft prioritair
 • ...

 

Het resultaat

Helaas hebben we dit niet kunnen uittesten... Het voorstel werd op de seniorenraad niet positief onthaald. De besturen zagen geen doelpubliek voor deze testuitstap.

Share/Save/Bookmark
 

© TreinTramBus 2020 | Kortrijksesteenweg 304, 9000 Gent | T +32 (0)9 223 86 12