Home Actueel Persberichten NMBS mist trein in Euregio-project
NMBS mist trein in Euregio-project
donderdag, 22 november 2001 14:53

BTTB pleit op Duitse vakbeurs voor Belgische deelname aan Euregiobahn

Op dinsdag 20 november vond tijdens de internationale vakbeurs "Rail#tec" in Dortmund een opgemerkt panelgesprek plaats over de Euregiobahn. Aan het gesprek namen zowel vertegenwoordigers van de Duitse en de Nederlandse spoorwegen deel als de AVV (Aachener Verkehsrverbund) en de infrastructuurbeheerder EVS (Euregio-Verkehrsschienennetz GmbH). De NMBS schitterde door haar afwezigheid. De Bond van Trein-, Tram- en Busgebruikers (BTTB) was er wel bij, om samen met de Nederlandse reizigersorganisatie Rover de belangen van de euregionale trein- en busgebruikers te verdedigen. 

De Euregiobahn startte op 10 juni 2001. Enerzijds verbeterde de kwaliteit op de bestaande verbinding tussen het Nederlandse Heerlen en het Duitse Aken, anderzijds ontstond er een nieuwe verbinding tussen Aken en het centrum van de nabijgelegen stad Stolberg. Met nieuwe lichte dieselmotorstellen van het type Talent rijdt men nu om het half uur tussen Stolberg en Aken. Eén op twee treinen rijdt door tot Heerlen. In latere fasen wil men het net rond Aken verder uitbreiden en met de dieseltreinen zelfs tot in de kern van de keizerstad gaan rijden. Bovendien zijn er ook plannen om vanuit Heerlen verder te rijden naar Sittard en Maastricht en om vanuit Aken naar Eupen en Luik te rijden. Op termijn kan daarmee een echt grensoverschrijdend regionaal spoornetwerk in de Euregio Maas-Rijn ontstaan.

Bekroond

Sinds de start, nu 5 maanden geleden, is het aantal reizigers tussen Heerlen en Aken bijna verdrievoudigd. Tussen Aken en Stolberg haalt men nu al per dag 1 500 reizigers. De Euregiobahn ontving onlangs de "ÖPNV-Innovationspreis 2001", omwille van het vernieuwende karakter op het vlak van regionaal spoorvervoer. Al in juli organiseerde de BTTB een studiebezoek aan de Euregiobahn om politici en vertegenwoordigers van de NMBS en De Lijn kennis te laten maken met dit project. In augustus poogde de BTTB nieuwe contacten tot stand te brengen tussen de NMBS enerzijds en de Nederlandse en Duitse spoorwegen anderzijds. Tevergeefs, zo bleek dinsdag in Dortmund. De NMBS blijkt zeer afwijzend te staan tegenover de Euregiobahn en haar grensoverschrijdende uitbreidingsplannen. "En dat valt moeilijk te begrijpen", zegt Peter Meukens, die namens de BTTB in Dortmund als enige Belg in het panel zat. "Het bewijs wordt zwart op wit geleverd dat er voor regionale verplaatsingen per trein tussen de verschillende landen in de Euregio wel degelijk een markt bestaat. Anders valt de spectaculaire reizigerstoename op zo'n korte tijd niet te verklaren." 

Grenzen afbouwen i.p.v. bij te maken

Het geheim van het succes zit hem in een herkenbaar en overzichtelijk aanbod, eenvoudige tarifering, een goede marketing en modern materieel dat een vereenvoudigde exploitatie toelaat, gekruid met de nodige dynamiek en een portie gezond verstand. De BTTB ziet niet in waarom iets dergelijks aan onze kant van de grens niet mogelijk zou zijn en pleit er dan ook voor dat treinen van de Euregiobahn tot in Hasselt en Luik zouden komen. In de Euregio zijn de grenzen al lang uit de hoofden van de mensen verdwenen: de oprichting van de "tUL" (transnationale Universiteit Limburg) is maar één voorbeeld onder velen. Waarom zouden die grenzen dan nog op spoorweggebied blijven bestaan? 

Op de "Rail#tec" in Dortmund kondigde de DB ook aan dat de IC-trein Oostende-Keulen vanaf einde 2002 nog slechts tot Welkenraedt of Eupen zou rijden. Nieuwe technische beperkingen zouden het onmogelijk maken dat Belgische locomotieven tot in het station van Aken kunnen komen. De BTTB heeft tijdens het panelgesprek meteen heftig tegen deze nieuwe achteruitgang geprotesteerd: "Als het spoor de komende jaren een rol van betekenis wil spelen, zal men de nationale netten die nu voor de grens ophouden, beter met elkaar moeten verbinden. Dat betekent dat Belgische binnenlandse IC-treinen net over de grens vertrekken, i.c. dat de IC-trein naar Oostende in Aken vertrekt en niet in Welkenraedt", aldus Meukens. 

De BTTB onderzoekt nu over welke mogelijkheden ze beschikt om doeltreffend te ijveren voor het tot stand komen van één euregionaal trein- en busnetwerk en van een grensoverschrijdend tariefverbond.

Share/Save/Bookmark
Commentaar (0)add comment

Schrijf commentaar

security image
Schrijf de volgende tekens


busy
 

Lid worden

lidwordenvanbttb-met-tek

Inschrijven nieuwsbrief


EHBO-OV

helpDe trein, tram of bus nemen is niet altijd makkelijk! Waar vind je de dienstregelingen? Hoeveel kost een ticket? Hoe weet je dat je op de juiste trein, tram of bus zit? ... Surf naar www.ehbo-ov.be voor een duidelijk antwoord!

Laatste reacties

Met de steun van


thumb_logo_nl_groen

  ndm-lid-van

© TreinTramBus 2019 | Kortrijksesteenweg 304, 9000 Gent | T +32 (0)9 223 86 12