Home Actueel In de media Roger Kesteloot nieuwe directeur-generaal De Lijn
Roger Kesteloot nieuwe directeur-generaal De Lijn
vrijdag, 30 april 2010 15:13

De Vlaamse regering heeft Roger Kesteloot aangesteld als directeur-generaal van De Lijn. Hij volgt voormalig directeur-generaal, Minister Ingrid Lieten, op. Roger Kesteloot was reeds waarnemend directeur-generaal sinds 4 september 2009.

De Vlaamse Regering stelde vandaag 30 april Roger Kesteloot aan als directeur-generaal van De Lijn. Roger Kesteloot is 52 jaar. Hij studeerde politieke en sociale wetenschappen en begon zijn carrière als assistent aan de faculteit Toegepaste Wetenschappen van de Universiteit Antwerpen. Daarna werkte hij binnen de journalistieke wereld. Hij werkt sinds 1998 bij De Lijn, waar hij aanvankelijk de Europese dossiers coördineerde. Sinds 2004 is hij directeur Onderzoek bij De Lijn. Hij is oorspronkelijk van Kortrijk maar woont ondertussen in Berchem.

Bron: persbericht De Lijn 30/04/2010

Persmededeling van de Vlaamse regering

Op voorstel van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde CREVITS besliste de Vlaamse Regering vandaag om de heer Roger Kesteloot aan te stellen tot nieuwe Directeur generaal bij VVM-De Lijn. Daarnaast wordt ook de nieuwe Raad van Bestuur van De Lijn samengesteld.

Nieuwe Directeur generaal

Voor de vacature van Directeur generaal bij De Lijn hebben zich zeer veel kandidaten aangemeld. Na de screening van de CV’s aan de vereisten inzake diploma en ervaring werden de weerhouden kandidaten onderworpen aan een uitgebreide selectieprocedure, die bestond uit verschillende onderdelen zoals testen bestaande uit een sterkte-zwakteanalyse, een competentiegericht diepte-interview en de uitwerking van een managementcase.

De heer Roger Kesteloot beantwoordt het best aan de verwachtingen van de Vlaamse Regering. Hij heeft oog voor de uitdagingen waar De Lijn voor staat. Voor hem moet De Lijn verder geprofessionaliseerd worden. Op korte termijn wil de heer Kesteloot de efficiëntiewinsten realiseren die vooropgesteld zijn. Bij het uitwerken van de nieuwe beheersovereenkomst wil hij de klemtoon leggen op vraaggestuurd en kwaliteitsverhogend werken met aandacht voor de goede sociale relaties.

“De heer Kesteloot garandeert door zijn kennis en ervaring de nodige continuïteit in de bedrijfsvoering van de Lijn. Tegelijk bieden deze kennis en ervaring de nodige aangrijpingspunten om de efficiëntieverhoging binnen de Lijn door te voeren in nauw overleg met de betrokken partners. Deze combinatie van het bewaren van continuïteit met de vaardigheid om de efficiëntie van het bedrijf te verhogen zijn een pluspunt in de kandidatuur van de heer Kesteloot.”, besluit minister Hilde Crevits.

Sinds 2004 is Roger Kesteloot als Directeur Onderzoek verantwoordelijk voor de beleidscel en de afdelingen projectenbureau en zorgsystemen. Roger Kesteloot is afgestudeerd als licentiaat Politieke en Sociale wetenschappen en startte zijn carrière als assistent aan de faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen aan de Universiteit Antwerpen. Sinds 1998 is hij aan de slag bij VMM-De Lijn, waar hij achtereenvolgens de EU-zaken coördineerde en afdelingshoofd van de beleidscel was, vooraleer Directeur Onderzoek te worden. Sinds september 2009 was hij waarnemend Directeur generaal van De Lijn.

Nieuwe Raad van Bestuur

In de nieuwe Raad van Bestuur wordt de uittredend voorzitter Jos Geuens door de Vlaamse Regering opnieuw aangesteld als voorzitter van de Raad van Bestuur. De heer Geuens was tot voor kort eveneens deputé van de provincie Antwerpen, functie die hij recent opgaf om voorzitter te worden van het OCMW van Balen. De andere leden zijn:

 • De heer Fernand Desmyter is secretaris generaal van het departement Mobiliteit en Openbare Werken en was ook lid van de vorige Raad van Bestuur. De heer Desmyter beschikt over een ruime ervaring in het beleidsveld Mobiliteit en Openbare Werken.
 • Mevrouw Vicky Strauven is lector marketing en economie aan de Katholieke Hogeschool Limburg. Zij is gespecialiseerd in marktonderzoek en vormt met haar kennis ter zake een waardevolle aanvulling voor de Raad van Bestuur.
 • Mevrouw Karin Van Mossevelde is stafmedewerker in het Europees parlement en was van 2004 tot 2009 kabinetschef van de minister van Mobiliteit. In die hoedanigheid heeft mevrouw Van Mossevelde heel wat ervaring opgedaan met de werking van de VVM De Lijn.
 • De heer Jeroen Overmeer is de woordvoerder van N-VA. Hij is specialist overheidsfinanciën en strategische communicatie.

In de raad van bestuur worden tevens twee vertegenwoordigers aangesteld in overleg met de representatieve organisaties van de gemeenten (de VVSG):

 • De heer Patrick Moenaert, burgemeester van Brugge, kan bogen op een jarenlange ervaring op het vlak van mobiliteit. De stad Bruggen is in de voorbije jaren toonaangevend geweest in haar mobiliteitsbeleid en kent in dat beleid een belangrijke rol toe aan het openbaar vervoer.
 • Mevrouw Kathleen Van Der Hooft is uittredend lid van de Raad van Bestuur van de Lijn en kan aldus bogen op bestuurservaring bij de Lijn.

In de raad van bestuur van de VVM De Lijn worden eveneens twee vertegenwoordigers aangeduid op voordracht van de representatieve organisatie van werknemers, vertegenwoordigd in de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen:

 • De heer Karel Stessens is uittredend bestuurslid van de VVM de Lijn en kan aldus bogen op een ruime ervaring in de Raad van Bestuur. De heer Stessens is tevens voorzitter van het ACOD. 
 • De heer Johan Vervoort is eveneens uittredend bestuurslid van de VVM De Lijn namens het ACV. De heer Vervoort, tevens vakbondssecretaris, kan bogen op een ruime ervaring bij De Lijn.

In de raad van bestuur van de VVM De Lijn worden eveneens twee vertegenwoordigers aangeduid op voordracht van de representatieve organisatie van werkgevers, vertegenwoordigd in de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen:

 • De heer Paul Laeremans is uittredend bestuurder en voorzitter van de FBAA (vertegenwoordigers van de autocarbedrijven). De heer Laeremans kan bogen op een jarenlange ervaring in de sector van het openbaar vervoer. 
 • Mevrouw Katleen Mariën is stafmedewerker bij VOKA op het vlak van Mobiliteit en volgt in die hoedanigheid reeds geruime tijd het beleid bij de VVM De Lijn.

In de raad van bestuur worden tevens twee waarnemers aangesteld namens de vakorganisaties.

 • De heer Jan Coolbrandt, nationaal secretaris van ACV Openbare Diensten is uittredend bestuurder en wordt opnieuw aangeduid als bestuurder met waarnemende stem.
 • Mevrouw Rita Coeck, algemeen secretaris van de vakcentrale TBM (Trein Bus Metro) bij het ACOD, is uittredend bestuurder en wordt opnieuw aangesteld als waarnemer in de raad van bestuur.

Met deze samenstelling heeft de Vlaamse Regering, op voorstel van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits een Raad van Bestuur aangeduid die kan bogen op een mix van ervaring en nieuwe expertise.

Bij de beslissing werden tevens twee nieuwe regeringscommissarissen aangeduid.

 • De heer Yvan Verbakel, tevens afdelingshoofd Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid bij het departement Mobiliteit en Openbare werken van de Vlaamse overheid, wordt aangesteld als regeringsafgevaardigde van de minister bevoegd voor mobiliteit.
 • De heer Lieven Van Wichelen, wordt aangesteld als regeringsafgevaardigde van de minister bevoegd voor financiën en begroting.
Share/Save/Bookmark
Commentaar (0)add comment

Schrijf commentaar

security image
Schrijf de volgende tekens


busy
 

Lid worden

lidwordenvanbttb-met-tek

Inschrijven nieuwsbrief


Komende Activiteiten

EHBO-OV

helpDe trein, tram of bus nemen is niet altijd makkelijk! Waar vind je de dienstregelingen? Hoeveel kost een ticket? Hoe weet je dat je op de juiste trein, tram of bus zit? ... Surf naar www.ehbo-ov.be voor een duidelijk antwoord!

Laatste reacties

Met de steun van


thumb_logo_nl_groen

  ndm-lid-van

© TreinTramBus 2019 | Kortrijksesteenweg 304, 9000 Gent | T +32 (0)9 223 86 12