Home Actueel Blog Bezwaarschrift Diabolotoeslag
Bezwaarschrift Diabolotoeslag
Geschreven door DUMONT Frans   
donderdag, 08 oktober 2009 10:54

diabolo

"Geachte heer minister

Op vrijdag 18 september maakte de Federale overheid bekend dat vanaf 1 november 2009 een heffing van 2,05 euro (diabolotaks) wordt ingevoerd op alle treintickets van of naar de luchthaven, met uitzondering van abonnementen en vrijkaarten. TreinTramBus vindt deze plannen om de hierna uiteengezette redenen onaanvaardbaar.

De nieuwe taks wordt al ingevoerd op 1 november 2009, terwijl de voordelen van de nieuwe verbindingen pas in 2012 of zelfs 2013 voelbaar zullen zijn, met andere woorden er wordt een tolheffing ingevoerd voor een nog niet beschikbare infrastructuur, waarbij voorlopig dus niet de gebruikers maar de toekomstige gebruikers dienen te betalen.

De heffing geldt voor alle reizigers van en naar de luchthaven, ook voor reizigers die gebruik maken van de al jaren bestaande verbindingen via Brussel of de enkele jaren geleden aangelegde boog van Nossegem. De privé-partner die de diabolo aanlegt, zou dus ook vergoed worden voor het gebruik van reeds met publieke middelen gerealiseerde infrastructuur. De nieuwe diabolospoorlijn levert overigens voor deze groep reizigers geen enkel voordeel op.

Reizigers naar bijvoorbeeld Luik kunnen sinds 2003 gebruik maken van een nieuwe hogesnelheidslijn, en sinds 18 september ook van een nieuw station, zonder dat hiervoor voor deze bestemming een toeslag wordt gevraagd. Deze investeringen werden immers, en terecht, gefinancierd uit de algemene begroting. Dit roept vragen op met betrekking tot het gelijkheidsbeginsel. Zal de geplande lijn naar de luchthaven van Charleroi ook via PPS worden gebouwd en deels via een toeslag op de tickets worden gefinancierd? Indien dat niet het geval is, wordt de nationale luchthaven door de federale overheid benadeeld ten opzich-te van de luchthaven van Charleroi.

Er is geen enkele reden om de luchthaven als knooppunt op een andere manier te behandelen dan andere overstappunten. Er wordt in dit station, noch in de treinen ernaartoe, immers geen extra service verleend die in andere NMBS-stations van vergelijkbare omvang niet wordt aangeboden. Een dergelijke toeslag zou voor vliegtuigreizigers misschien verdedigbaar zijn, mocht de NMBS bijvoorbeeld vanaf het opstapstation de bagageafhandeling voor haar rekening nemen, naar het voorbeeld van Gatwick Express in Londen, maar een dergelijke service wordt richting Zaventem niet geboden.

Met name sinds de uitbouw van het START-net van De Lijn Vlaams-Brabant is een traject via de luchthaven vaak de snelste reismogelijkheid met het open-baar vervoer en handiger dan een overstap trein-bus in een ander station in de regio. Voorbeelden hiervan zijn verbindingen Brussel-Perk, of Leuven-Melsbroek. Terwijl Vlaanderen en De Lijn zwaar investeren in de realisatie van een voorstadsnet in en rond Brussel, worden via de geplande heffing tariefmatige barrières ingevoerd die de broodnodige integratie van de verschillende openbaarvervoermodi in de weg staan.

De forfaitaire heffing is in verhouding bijzonder hoog voor korte trajecten, precies de verplaatsingen waarvan uit onderzoek is gebleken dat het openbaarvervoeraandeel zwak is. De vaste toeslag betekent bijvoorbeeld dat een traject van Brussel naar de luchthaven 60% duurder zal worden. De voorgestelde taks is dan ook contraproductief ten aanzien van het beleid van de federale overheid en de NMBS om een voorstadsnet uit te bouwen en met de forse Vlaamse in-spanningen om het busvervoer rond Zaventem te verbeteren.

De jongste jaren is reeds sterk geïnvesteerd in het wegennet in en rond de luchthaven en er liggen nog ambitieuze plannen op tafel om de capaciteit van de Brusselse ring uit te breiden. Deze werken worden voor een stuk mee gefinancierd via de huidige PPS-constructie, maar vooral uit de algemene begroting van het Vlaams Gewest. Automobilisten zullen voor het voordeel van een betere bereikbaarheid van de luchthavenregio echter geen heffing dienen te betalen. Het lijkt bijzonder twijfelachtig of de voorgestelde heffing zal bijdragen tot de doelstelling van onder meer de Provincie Vlaams-Brabant om het openbaarvervoeraandeel naar de luchthaven te verhogen tot ongeveer 40%. Door deze diabolotaks ontstaat een onevenwichtig prijsbeleid en dreigt een belangrijk onderdeel van die mobiliteit - de toegang per spoor - in het gedrang te komen, waardoor de diabolo zijn doel al dan niet gedeeltelijk voorbijschiet, nl. het wegverkeer naar de luchthaven afremmen of zelfs terugdringen.

Deze heffing dreigt voor heel wat problemen en klachten te zorgen. Zullen reizigers met een pas (Key Card, Railpas, Go Pass, Interrail) nog zonder toeslag naar de luchthaven kunnen reizen? Het station op de luchthaven wordt gemiddeld vaker gebruikt door occasionele reizigers, die nu gemiddeld reeds meer betalen dan een doorsneeabonnee. Zal de toeslag ook worden verlangd van reizigers die op de luchthaven overstappen? Dergelijke overstappen, bijvoorbeeld Leuven-Luchthaven-Antwerpen, zullen in de toekomst beslist meer voorkomen.

TreinTramBus stelt in het licht hiervan voor de voorgestelde taks te herzien en te integreren in de luchthaventaks en derhalve de totale prijs van het vliegticket. Passagiers die niet met de trein komen, betalen mee voor de algemeen verbeterde bereikbaarheid van de luchthaven. Ook zij hebben immers belang bij een hoog openbaarvervoeraandeel om de luchthaven met minder oponthoud te kunnen bereiken.

TreinTrambus roept de federale overheid op te kiezen voor een klantgerichte en duurzame aanpak en de rekening voor de duurzame ontsluiting van de luchthaven niet via toeslagen door te schuiven naar de treinreiziger. Hoe meer reizigers gebruik maken van de trein naar de luchthaven, hoe minder het reeds verzadigde wegennet in deze economische kernregio extra wordt belast.

Vriendelijke groeten,  

Frans Dumont
Voorzitter TreinTramBus"

Cc aan:

  • Staatssecretaris Schouppe
  • NMBS-Groep
  • Vlaamse Regering (Crevits)
  • Gouverneur Lode De Witte (Vlaams-Brabant)
  • Brussels Airport Company (Luc Vandenbossche)
Share/Save/Bookmark
Commentaar (10)add comment

David Nijenhuis said:

...
Hwet lijkt de DB wel. Die heffen ook forse toeslagen op ICE-verbindingen die nu nog niet sneller zijn. Pas als de nieuwe lijn er ligt worden de prijzen nog eens duurder (we hebben dat al gezien met de HSL Nürnberg-München). Het zal mij niet verbazen als de Belgische overheid een soortgelijk geintje ook met de treinen naar de luchthaven gaat flikken, als de nieuwbouwwerken eenmaal klaar zijn. Het nu alvast invoeren van een diabolo-toeslag is een geraffineerde truc om aan geld te komen. Laat ze eerst maar eens gaan kijken naar hoe de bouw beter binnen de begroting ingepast kan worden.
 
zondag 11 oktober 2009 om 02:31
Stemmen: +1

promeneursolitaire said:

...
De trein van Leuven naar Zaventem (dorp) stopt toch in Zaventem-luchthaven. Dan koop ik voortaan gewoon een ticket naar Zaventem-dorp (3 euro 20) waardoor ik helaas gedwongen ben ook even te stoppen in Zaventem-luchthaven.
 
vrijdag 23 oktober 2009 om 20:11
Stemmen: +8

José Plesier said:

...
Ook binnen de NMBS is niet iedereen gelukkig met deze heffing! Vooral de treinbegeleiders zijn bang dat zij kop van jut zullen zijn, want wie geen toeslagticket heeft, moet het nog betalen aan de treinbegeleider!! Daarnaast is de vraag ook : moet er alleen betaald worden als je in de luchthaven afstapt, of vanaf het ogenblik dat je mee rijdt via de luchthaven?? Er zal wellicht nog wat tijd over gaan tegen dat alles goed zal begrepen worden
 
maandag 26 oktober 2009 om 17:21
Stemmen: +3

Noël Vanhoorickx said:

...
Als deze gelden echt nodig zijn van de reizigers, dan dat maar verrekenen in de luchthaventaks.
Zoals ze nu bezig zijn, lijkt het een slechte promotie voor het openbaar vervoer.
Mijn vraag is of we die toeslag kunnen weigeren te betalen? Het is toch weer Belgisch te moeten betalen voor diensten die er niet zijn... .
Reizen met de trein is niet alles: gedurig te laat toekomen waardoor we verplicht zijn om een trein vroeger te nemen om zo onze verbinding te halen, afgeschafte treinen; stakingen; en nu nog die diabolotoeslag, amai.
 
zondag 01 november 2009 om 10:05
Stemmen: +0

Peter Triest said:

...
Eens de werken klaar zijn, zal de toeslag verdubbelen. Dat staat in dezelfde wet die de toeslag invoerde (30 april 2007) en waar toen geen krant naar heeft gekraaid.

bron:
http://www.presscenter.org/archive/20090918/75e26bb16423e235aed5df2aa23bec6d/?lang=nl
 
vrijdag 06 november 2009 om 14:17
Stemmen: +0

b said:

...
Het Raadgevend Comité adviseerde reeds in 2008 negatief over de Diabolo-toeslag.

Recent verklaarde Digneffe van de vakbond ACOD dat ze een actie gedaan hadden met klachtenkaarten maar eerlijk gezegd vinden we daarover, behalve het vermeld bericht niets over terug.
 
vrijdag 06 november 2009 om 15:05
Stemmen: +0

Wim DC said:

...
Ik kwam gisteren toe in de luchthaven en schrok me een hoedje. Twee weken geleden kostte mijn kaartje van Brussel Zuid naar Brussel Nationaal Luchthaven me € 3. Gisteren moest ik € 5,05 neerleggen voor de reis in de omgekeerde richting. Dat is dus 67% duurder op twee weken tijd. Ongehoord toch!
 
maandag 09 november 2009 om 15:39
Stemmen: +1

David said:

...
Er is een manier om aan de luchthaventaks te ontkomen. De trein van De Pamnne/Gent naar Leuven gaat via de lucthaven. Koop simpelweg een enkeltje naar Leuven, neem de Ir die langs de luchthaven gaat en stap daar gewoon uit, onder het mom van: minder afstand met je trenkaartje afleggen mag altijd, meer km maken niet. Niemand die je dan wat maken kan!

Maar treinbegeleiders kunnen ook indirect invloed uitoefenen door de diabolo-taks gewoon niet te innen en zo het geld niet af te dragen. Eens kijken of de Belgen onder de reizigers slim genoeg zijn om dat in de praktijk te brengen. Als Nederlander ga ik echt niet betalen voor domheden die door de Belgische overheid opgelegd worden. Laat ze eerst maar eens typische Belgische domheden als stemplicht in de 21e eeuw afschaffen!smilies/grin.gif
 
woensdag 02 december 2009 om 23:59
Stemmen: +1

stockx said:

diabolotoeslag
Ik heb vandaag de trein genomen met mijn vrouw van Zaventem airport tot Brussel-Noord en heb hiervoor 18 ,20 euro betaalt.Een kleine toeslag heb ik moeten betalen omdat ik het ticket op de trein heb genomen.Mijn vrouw heeft zelfs een abonnement voor Brussel maar dat telde niet omdat Zaventem niet bij Brussel hoort naar het schijnt.Ze waren daar met wel vier controleurs,dat kunnen ze zich nu wel permitteren op zulke strooptochten.Een andere benaming heb ik daar niet voor.Voorts zie je dan dat de helft van de treinen niet op tijd is, dat ze die mensen eerst terug betalen voor wat hoort wat .

 
zaterdag 27 oktober 2012 om 17:41
Stemmen: +0

Vic said:

strooptocht
Strooptochten? je bent gewoon gecontroleerd door een speciaal controleteam. Voor mij kunnen er daar niet genoeg van zijn.
Voor de rest is er niets gebeurd wat je niet vooraf had kunnen nakijken: de zone Brussel eindigt inderdaad bij Haren-Zuid, voor een biljet dat je op de trein koopt, betaal je meer, en de diabolotoeslag is er nu eenmaal. En het voltooid deelwoord van betalen eindigt nog altijd op een d.
 
zaterdag 27 oktober 2012 om 22:04
Stemmen: +1

Schrijf commentaar

security image
Schrijf de volgende tekens


busy
 

Lid worden

lidwordenvanbttb-met-tek

Inschrijven nieuwsbrief


Komende Activiteiten

EHBO-OV

helpDe trein, tram of bus nemen is niet altijd makkelijk! Waar vind je de dienstregelingen? Hoeveel kost een ticket? Hoe weet je dat je op de juiste trein, tram of bus zit? ... Surf naar www.ehbo-ov.be voor een duidelijk antwoord!

Laatste reacties

Met de steun van


thumb_logo_nl_groen

  ndm-lid-van

© TreinTramBus 2019 | Kortrijksesteenweg 304, 9000 Gent | T +32 (0)9 223 86 12