Home Actueel Blog Lightrail Antwerpen (LIRA): de ontbrekende schakel tussen tram en trein
Lightrail Antwerpen (LIRA): de ontbrekende schakel tussen tram en trein
Geschreven door PEETERS Jacques   
vrijdag, 12 juni 2009 15:24

Lightrail is in de mode. Voertuigen die zowel op spoorlijnen als door stadscentra rijden, verschenen het eerst in Duitsland en ondertussen ook in Nederland en Frankrijk. In Limburg groeit het Spartacusproject. De Lijn lanceerde een eigen Masterplan en Toekomstplan, maar van samenwerking met de NMBS is hierin amper sprake. De Werkgroep Antwerpen van TreinTramBus werkte het LIRA-plan uit: een samenhangend en kwaliteitsvol netwerk van tram, lightrail en trein in en rond Antwerpen tegen 2025.

ant_tram_lr_gen

OV nu niet aantrekkelijk genoeg

Iedereen voorspelt een verdere groei van het personen- en goederenverkeer. Enkel het openbaar vervoer kan met weinig ruimtegebruik veel mensen vervoeren op een milieuvriendelijke en veilige manier. De auto blijft immers een zeer ruimteverspillend, vervuilend en gevaarlijk vervoermiddel, helemaal niet efficiënt in een dichtbevolkt gebied. Zo zal het peperdure Oosterweelproject de files niet (lang) doen verdwijnen.

Door recente investeringen en uitbreiding van het aanbod is het aantal OV-reizigers ook in Antwerpen fors toegenomen. Toch blijven er beperkingen en bedreigingen bestaan.

Te weinig capaciteit

Trams en bussen bieden vaak te weinig capaciteit en rijcomfort. Er zijn onvoldoende Hermelijntrams om de reizigersgroei op te vangen. Veel klanten moeten (lang) rechtstaan, zelfs in autobussen die over de snelweg rijden. Op veel drukke lijnen rijdt er nu al een vloot aan autobussen. Die lijken niet geschikt om verdere capaciteitsverhoging op de hoofdlijnen te bieden. Sommige spoorlijnen zijn overbelast en laten nauwelijks bijkomend aanbod toe. De verwachte stijging van het goederenvervoer verergert het probleem.  

Te traag

Voor veel verplaatsingen zijn trams en bussen te traag en te onregelmatig. Ze zitten vaak vast in het autoverkeer en krijgen onvoldoende vrije banen en voorrang bij verkeerslichten. Het streekbusnet volgt traditioneel de grote invalsassen. Dit zorgt voor omwegen, tijdverlies en verplichte overstappen op verplaatsingen tussen randgemeenten. 

Beperkt halte- en stationscomfort

De overstap tussen stads/streekvervoer en treinen is vaak niet ideaal. Zowel rond Antwerpen-Centraal, Luchtbal, Kapellen of Boom liggen de halten verspreid en is de loopafstand soms groot.

Het comfort en de toegankelijkheid van veel halten en stations zijn onvoldoende: amper liften, weinig wachtcomfort en een groot hoogteverschil bij op- en afstappen. 

Geen voorstadstreinen

Ondanks een NMBS-belofte uit 1998 kwam er na de opening van de Antwerpse Noord-Zuidtunnel geen frequent voorstadstreinnet. Op zaterdag - winkeldag - is het treinaanbod even laag als op zondag. Er ontbreken avond- en weekenddiensten zoals naar Boom - Puurs en er is geen nachttreinnet.

Gaten in het spoornetwerk

Er zijn geen spoorlijnen ten oosten van Antwerpen, tussen de lijn naar Breda en de lijn naar Herentals. De spoorlijnen Puurs - Dendermonde en Boom - Willebroek gingen dicht, net als halten met klantenpotentieel zoals Lint, Tisselt/Blaasveld en Haasdonk. Er is (bijna) geen reizigersverkeer naar de haven.

Ambities van het LIRA-plan: 

 • Het openbaar vervoer uitbouwen tot een kwaliteitsnet en een volwaardig en duurzaam alternatief voor de auto.
 • Veel meer capaciteit en comfort aan de ov-klanten bieden om de verwachte reizigersgroei op te vangen en nieuwe klanten aan te trekken.
 • De reissnelheid, regelmaat en betrouwbaarheid sterk verhogen.
 • Een samenhangend net van bus, tram, lightrail en trein uitbouwen.
 • Ontbrekende schakels invullen met light-rail als tussenschakel.
 • Trein, tram en bus beter met elkaar verknopen.
 • Veel halten en stations (her)openen om nieuwe gebieden voor railvervoer toegankelijk te maken.
 • Meer directe verbindingen aanbieden, ook tussen randgemeenten onderling.
 • De toegankelijkheid van stations, halten en voertuigen sterk verbeteren.
 • Meer randparkings en parkings bij streekhalten en stations voorzien.
 • De autodrukte op het wegennet verminderen en nieuwe wegeninvesteringen overbodig maken.

Kiezen tussen autobussen, trams, lightrail en treinvoertuigen

Autobussen

We vinden autobussen het best geschikt voor kalme lijnen in stad en streek en voor de toevoer naar de halten en stations van tram, lightrail en trein.

Stads- en streekbussen kunnen nog tot het stadshart doorrijden, maar niet meer over de hoofdroutes van het spoornet.  

Stadstrams

De oude hogevloertrams (PCC) zijn dringend aan vervanging toe. De Hermelijntrams - of hun opvolgers - zijn geschikt voor het stadsnet en voor beperkte verlengingen naar de randgemeenten, maar niet voor het vervangen van lange en drukke streekbuslijnen, zoals naar Zandvliet, Malle of Boom. Daar komen er beter lightrailvoertuigen. 

Lightrail

Deze voertuigen vormen de schakel tussen trage en te kleine trams en grote en zware treinen.

Ze rijden sneller en bieden meer plaats dan stadstrams. Omdat ze snel afremmen en optrekken, kunnen ze meer halten bedienen dan een zwaardere trein.

Ze lijken ideaal op langere en drukke streeklijnen, op regionale spoorverbindingen met veel halten en op minder drukke spoorlijnen.

Deze voertuigen kunnen zowel over tram- als treintrajecten rijden, wat enorme mogelijkheden biedt voor een betere verknoping en meer directe verbindingen.

De huidige voertuigen die in Kassel en Den Haag rijden, zijn ook geschikt voor Antwerpen mits de aanleg van een derde spoor op gezamenlijke routes met de metersporige stadstram. Hun vloerhoogte is gelijk aan die van Hermelijntrams.  

Voorstadstreinen

Deze treinen zijn door hun kenmerken (capaciteit, comfort, snelheid) zeker aangewezen op de drukkere spoorlijnen en langere trajecten. De NMBS bestelde 305 moderne voorstadstreinen, die geleverd worden vanaf 2011.

Reistijden

Om te concurreren moet het openbaar vervoer sneller worden. Het LIRA-plan biedt enorme tijdswinsten. De dertigminutengrens vanaf Antwerpen-Centraal schuift op tot Brecht, Oostmalle, Lier, Willebroek en Beveren.

Verbindingen tussen randgemeenten onderling worden de helft sneller.

LIRA-plan - Klassieke tramlijnen

Het LIRA-plan voorziet tegen 2025 de aanleg of verlenging van volgende klassieke tramlijnen:

 • Doortrekking Deurne - Wijnegem 3 km en Deurne W. Saerenspl. - Turnhoutsebaan 1 km (2011)
 • Doortrekking Mortsel - Boechout 3,2 km (2011)
 • Aanleg Linkeroever Halewijnlaan - Linkeroever Noord 3 km (2011)
 • Doortrekking St.-Pietersvliet - Eilandje - Metropolis 3 km (2014)
 • Aanleg verbinding Melkmarkt - Groenplaats 0,3 km (2014)
 • Doortrekking Mortsel - Kontich Zuid E19 5,5 km (2014)
 • Doortrekking Deurne Silsburg - Wommelgem Centrum 3,5 km (2014)
 • Aanleg Olympiade - Wilrijk Bist - UZA E19 3,5 km (2014)
 • Doortrekking Merksem Oude Barreel - Ekeren Mariaburg 3,5 km (2017)
 • Doortrekking Merksem Keizershoek - Brasschaat - Maria Ter Heide 8 km (2017)
 • Doortrekking Hoboken Schoonselhof - Hemiksem 3,5 km (2017)
 • Aanleg Silvertoplaan - E. Vloorsstraat 1,5 km (2017)
 • Aanleg Linkeroever - Zwijndrecht - Burcht 5 km (2017)
 • Doortrekking Melsele - Beveren 4,5 km (2017)
 • Doortrekking Bolivarplaats - Nieuw Zuid 1 km (2017)
 • Districtenlijn Luchtbal Metropolis - Merksem Noord - Schoten - Kruiningenbrug - Deurne Ruggeveld - Middelaresziekenhuis 8,2 km (2020)
 • Districtenlijn Luchthaven - Fruithoflaan - Ringlaan - Middelheim 3 km (2020)

Dit geeft een totaal van 64,2 km, waarvan 42 km gepland in het masterplan van De Lijn.

ant_tram

Plan van het voorgestelde tramnet in het centrum

Overzicht van het voorgestelde stadstramnet

NR

Traject

2

Burcht - Linkeroever - Groenplaats - Diamant - Harmonie - Olympiade - Wilrijk - UZA E19

3

Beveren - Linkeroever - Groenplaats - Astrid - Sport - Merksem - Brasschaat Maria ter Heide

4

Hoboken - Kiel - Zuid - Groenplaats - Roosevelt - Sport

5

Linkeroever Noord - Groenplaats - Astrid - Schijnpoort - W. Saerens - Ruggeveld - Wijnegem Shopping

6

Ekeren Kerk - Metropolis - Sport - Astrid - Harmonie - Olympiade - Hoboken

7

Schoten - Merksem Noord - Metropolis - Eilandje - St.-Pietersvl. - Meirbrug - Harmonie - Mortsel - Boechout

8

Nieuw Zuid - Groenplaats - Bank - Berchem Station - Eksterlaar - Silsburg - Borsbeek

9

Metropolis - Merksem Nrd. - Schoten - Kruiningen - Ruggeveld - Eksterlaar - Luchthaven - Fruithof - Ringlaan - St.-Augustinus - Wilrijk - Valaar - Hoboken

10

Steen - Brouwersvliet - Italiëlei - Roosevelt - Turnhoutsebaan - Wijnegem C.

11

Eilandje - St.Pietersvliet - Roosevelt - Zurenborg - Berchem Station - Gitschotel - Borsbeek

12

Lageweg - E. Vloors - Brederode - Bank - Roosevelt - Stuivenberg - Merksem - Ekeren Mariaburg

13

Schoten - Bisschoppenhof - Schijnpoort - Astrid - Berchem Station - Middelheim - Wilrijk - UZA E19

15

Linkeroever - Groenplaats - Diamant - Harmonie - Mortsel - Edegem - Kontich Zuid E19

24

Hemiksem - Kiel - Bolivar - Astrid - Turnhoutsebaan - Herentalsebaan - Silsburg - Wommelgem C.

LIRA-plan - gemengde tram en lightraillijnen

Op deze trajecten worden drie rails gelegd om trams en lightrailvoertuigen te laten samenrijden. Er komen lange aangepaste tramperrons en meestal gescheiden banen. Het totaal bedraagt 34,6 km.  

Rooseveltplaats - Noorderlaan - Ekeren Leugenberg (8 km, 2014)

Bestemd voor trams tot Ekeren Kerk en voor lightrail verder tot Zandvliet.

Indienstname premetrotunnel Opera - Turnhoutsebaan - Wommelgem Rondpunt (6 km, 2014)

Snelle oost-westverbinding door de reeds lang gegraven premetrokoker. De premetrohalten Opera, Astrid, Carnot, Borgerhout Drink, Zegel en Morckhoven gaan open. Zowel trams als lightrail naar Schilde, Zoersel en Malle passeren hier.

Steen - Kaaien - Brouwersvliet - Italiëlei (2 km, 2014)

Onderdeel van een stadsringlijn rond het oude centrum met bediening van nieuwe aantrekkingspolen zoals het MAS (havenmuseum) en het Felix-archief. 

Opera - Leien - Bolivar (2,4 km, 2015)

Door de aanleg van een derde spoor op de bestaande trambaan over de Leien kan lightrail de drukke streekbuslijnen op de Leien vervangen.  

Ingebruikname premetrotunnel Carnot - Pothoek - Schijnpoort (1,4 km, 2017)

Hoogwaardige bediening van de Stuivenbergwijk en Deurne-Noord met opening van premetrostation Stuivenberg. Geschikt voor trams (Ekeren Donk) en voor lightrail richting Schilde. 

Bisschoppenhoflijn (3 km, 2017)

Nieuwe uitmonding van de premetrokoker op de Bisschoppenhoflaan. Hoogwaardige bediening van de woonwijken langs de Bisschoppenhoflaan. Onderdeel van een tramverbinding naar Schoten en van lightrail naar Schilde. 

Districtenlijn Deurne Ruggeveld - Eksterlaar - Luchthaven - aansluiting Fortenlijn (2,4 km, 2020)

Invullen van een ontbrekende schakel in het rand/randvervoer en alternatief voor de overbelaste R11. 

Fortenlijn Wilrijk St.Augustinus - Hoboken Fort 8 (aansluiting op lijn Antwerpen-Boom) (6 km, 2020)

Onderdeel van de districtenlijn en ontbrekende schakel in het rand/randvervoer. Alternatief voor de overbelaste Krijgsbaan R11. 

Craeybeckxlijn Berchem Station - Veldekens - Middelheim - St.-Augustinus (3,4 km, 2020)

Hoogwaardige bediening van de ziekenhuizen en alternatief voor de overbelaste parkings. Deel van een tramverbinding Berchem - Wilrijk en van een lightraillijn langs de E19.

LIRA-plan - Lightraillijnen

Aangelegd met normaalspoor, lage perrons en meestal gescheiden baan. In totaal gaat het om 93 km.

Steen - Kaaien - Bolivarplaats (3 km, 2015)

Deel van de stadsringlijn rond Antwerpen-centrum. Vervangt een aantal streekbussen naar de oude stad. Snelle verbinding tussen de binnenstad en de zuid-oostelijke agglo. P+R verbinding met de Zuiderdokken.

Verbinding Bolivarplaats - spoorlijn Antwerpen-Boom (1 km, 2015)

Schakel tussen de bestaande spoorlijn Antwerpen - Boom en de lightraillijnen op de Leien en naar de Kaaien.

Boom Station - Boom Centrum (1 km, 2015)

Deze verbinding corrigeert de slechte ligging van het station.

Zandvlietlijn: Ekeren - Hoevenen - Stabroek - Berendrecht - Zandvliet (16 km, 2017)

Lightrail vervangt de drukke streekbuslijnen.

Voorkempenlijn: Wommelgem Rondpunt - Massenhoven - Zandhoven - Zoersel - Malle met tak Ranst - Broechem dorp (18+1 km, 2017)

Volgt de E313 tot Massenhoven, dan de her in te richten N14 tot voorbij Zoersel en dan een nieuwe route naar Malle. Een aftakking volgt de Tweede Havenlijn tot Broechem dorp. Deze lijn biedt een alternatief voor de overbelaste snelwegen E34 en E313 en vervangt deels de drukke streekbuslijnen.

Boomselijn Bolivar - Zuid - J. De Voslei - Boom met vertakking naar Aartselaar Centrum (13+2 km, 2017)

Loopt vanaf Antwerpen-Zuid via de Silvertopstraat, Jan De Voslei en Boomsesteenweg, met aftakking naar Aartselaar Dorp. Lightrail vervangt de drukke streekbuslijnen en vormt een alternatief voor de overbelaste A12.

Wijnegem - Schilde - Malle (17 km, 2020)

Volgt de Turnhoutsebaan. Lightrail vervangt de meeste drukke streekbuslijnen. Alternatief voor de overbelaste N12.

Oostmalle - St.-Lenaarts - Brecht - Noorderkempen (10 km, 2025)

Hoogwaardige aanvoerlijn naar het station Noorderkempen.

A12-lijn Willebroek - Londerzeel (9 km, 2025)

Onderdeel van de verbinding Boom - Brussel via Londerzeel en Heizel. Alternatief voor overbelaste A12 snelweg en ontdubbeling van de overbelaste spoorlijn Antwerpen - Brussel.

LIRA-plan - gemengde lightrail en treinlijnen

In totaal 41 km, aan te passen of aan te leggen lijnen.

Openen treinhalten Nieuw-Zuid, Lageweg, Hoboken, Hemiksem Werkplaatsen, Noeveren op de lijn Antwerpen - Boom (2012)

Openen treinhalten St.-Niklaas Oost en Tisselt/Blaasveld op de lijn St.-Niklaas - Mechelen (2012)

Heropenen spoorlijn Boom - Willebroek (2 km, 2016)

Deze lijn vormt een ontbrekende schakel in het spoornet en is een alternatief voor een overbelast wegennet.

Heropenen spoorlijn Puurs - Dendermonde (11 km) met stations St.-Amands en Baasrode (2016)

Deze lijn vormt een ontbrekende schakel in een dichtbevolkt gebied met een overbelast wegennet.

Heraanleg Fortenlijn Mortsel Luchthaven - Wilrijk St.-Augustinus (4 km, 2020)

Deze lijn volgt de voormalige spoorwegberm en krijgt halten bij de Luchthaven, Mortsel Dieseghem, Luithagen, Fort V en Wilrijk St.-Augustinus. Ze vormt een alternatief voor de overbelaste R11 en biedt een nieuwe treinroute Antwerpen - E19 - Mechelen en verder.

Aanpassing Tweede Havenspoorlijn voor reizigersvervoer (2020)

Schakel in een nieuw spoornet ten oosten van Antwerpen. Aanleg van twee aparte reizigerstreinsporen tussen Ekeren Het Laar en Broechem met halten in Ekeren Leugenberg, Merksem Keizershoek, Schoten Calesberg, Bisschoppenhof, Makro, Wommelgem RP, Wommelgem/Wijnegem, Ranst Zuid, Broechem Dorp, Emblem en Lier Oost.

Aanleg E19 lijn St.-Augustinus - Mechelen Zuid en aansluiting Diabolo (21 km, 2020)

Volgt vanaf St.-Augustinus de westzijde van de E19 en vanaf Kontich de middenberm en sluit bij Mechelen aan op de Diabololijn. Halten in UZA E19, Kontich Zuid E19, Reet, Rumst, Mechelen Noord, West en Zuid. Ontdubbeling van de overbelaste spoorlijn Antwerpen - Brussel. Alternatief voor de overbelaste E19-snelweg, met gebruik van de beschikbare ruimte.

Aanleg verbinding Mechelen West - Mechelen Station 3 km. (2020)

Verbinding tussen de nieuwe E19 lijn en station Mechelen.

ant_lr

Kaart van de voorgestelde lightraillijnen in 2025

LIRA-plan - aanpassing van bestaande spoorlijnen

Openen van nieuwe stations Schijnpoort en Stenenbrug op het oosterringspoor Antwerpen - Essen (2012)

Deze stations geven een betere verknoping met het openbaar vervoer op de invalswegen.

Heropenen station Lint op de lijn Kontich - Lier (2012)

Bediening van een sterk gegroeide pendelgemeente.

Heropenen station Haasdonk op de lijn Antwerpen - Gent (2012)

Bediening van de sterk uitgebreide woonwijken langs de spoorlijn en de N70.

Liefkenshoeklijn - geschikt maken voor reizigersvervoer van het gedeelte Melsele - Waaslandhaven - Liefkenshoektunnel - Antwerpen haven (2016)

Inrichten voor beperkt personenvervoer van de in aanbouw zijnde goederenlijn om de havens op beide oevers beter te ontsluiten en de Scheldetunnels te ontlasten.

Openen station Antwerp-Expo op de lijn Antwerpen - Gent (2016)

Ideale bediening voor evenementen en lokaal overstappunt. Kan pas na opening Liefenshoektunnel en ontlasten van goederenverkeer.

ant_gen

Kaart van de voorgestelde spoorlijnen in 2025

Een mogelijk voorstadsnet met lightrail en treinen

In totaal voorziet het LIRA-plan 175 trein- en lightrailhalten, vergeleken met 63 nu.

Om die te bedienen is een nieuw netwerk nodig. Naar Duits voorbeeld wordt meestal een basisdienst om de 20' voorzien, met extra aanbod op drukke gedeelten en in de spits. Waar nu treinen rijden, blijven ze behouden wegens hun capaciteit. Ook op langere en drukkere verbindingen en in de tunnels rijden enkel treinen. Door de hoge frequenties worden de overstaptijden veel korter.

Nr

route

spits

dal

type

A1

IR (Gent) - Beveren - Liefkenshoeklijn - Antwerpen Haven - Luchtbal - Oost - Antwerpen C.

30'

30'

GEN

A2

Zandvliet - Ekeren - Luchtbal - Leien - Aartselaar

10'

20'

LR

A3

Antwerpen Haven - Luchtbal - Oosterring - Berchem - Lier - Herentals

20'

20'

GEN

A4

Essen - N/Z-tunnel - Antw C - Berchem - Luchthaven - Fortenlijn - St.-Augustinus - E19 lijn - Mechelen - Diabolo (Zaventem Luchthaven/Leuven/oostring Brussel)

20'

20'

GEN

A5

IC (Breda) - N'kempen - Luchtbal - N/Z-tunnel - Antwerpen C - Mechelen - Brussel

20'

20'

GEN

A6

Mechelen - Antw. C - N/Z - N'dokken - 2e havenlijn -Merksem - Schoten - Wommelgem - Broechem - Lier Oost - als IR trein naar Aarschot en Leuven

30'

30'

GEN

A7

Ekeren - 2e Havenlijn - Merksem - Schoten - Makro - Wommelgem - Deurne Zuid - Luchthaven - Fortenlijn - St.-Augustinus - Wilrijk - Hoboken - Bolivar - Kaaien

20'

20'

LR

A8

Roosevelt - PM Borgerhout - Schilde - Oostmalle

10'

20'

LR

A9

Boom Markt - station - Boomsestnw - J. De Vos - Zuid - Bolivar - Leien - Roosevelt - Stuivenberg -Bisschoppenhof - Makro - Schilde

10'

10'

LR

A10

Roosevelt - PM Borgerhout - Deurne - Wommelgem -Zandhoven - Zoersel - Oostmalle - Noorderkempen

10'

20'

LR

A11

Zuid - Kaaien - Steen - Brouwersvliet - Roosevelt - PM Borgerhout - Deurne - Wommelgem - Broechem

10'

20'

LR

A12

Kaaien - Bolivar - Hoboken - Boom - Boom Markt

20'

20'

LR

A13

Kaaien - Bolivar - Hoboken - Wilrijk - St. Augustinus - E19 - Mechelen Station

20'

20'

LR

A14

Antwerpen C - Berchem - Zuid - Hoboken - als IR tot Boom, dan als L-trein tot Dendermonde

20'

20'

GEN

A15

Antwerpen C - Zuid - St.-Niklaas

20'

30'

GEN

A16

Mechelen - Willebroek - Temse - St.-Niklaas       

20'

20'

GEN

A17

Antwerpen C. - Kontich - Lint - Lier - Aarschot

30'

30'

GEN

A18

Boom - Willebroek - Mechelen

20'

20‘

LR

A19

Willebroek - A12 - Brussel

20'

20'

LR

Kostprijs

TreinTramBus raamt de kosten van dit plan tussen 2010 en 2025 op ongeveer drie miljard euro.

Dit bedrag omvat zowel de aanleg en aanpassing van in totaal 144 km voorgestelde lijnen met nieuwe halten en stations als de aankoop van nieuwe voertuigen: 150 lightrail- en 30 voorstadstreinen. Reeds geplande investeringen van NMBS (Liefkenshoek- en Tweede Havenlijn) en De Lijn (Masterplan) zijn niet meegerekend.

Tegelijk komen er ook besparingen, door:

 • de aankoop van minder autobussen.
 • lagere exploitatiekosten door de inzet van grotere voertuigen, die veel sneller rijden.
 • minder chauffeurs door grote voertuigen i.p.v. autobussen.
 • minder autogerichte investeringen in wegen, tunnels en bruggen.
 • afname van de filekosten.
 • minder milieukosten en lawaaihinder.
 • minder energiegebruik.
 • minder verkeersongevallen.

De inkomsten stijgen door een sterke toename van het aantal klanten, aangetrokken door de spectaculaire kwaliteitsverbetering.

Een duurzaam plan

Het LIRA-plan is ongetwijfeld duur, maar het is ook duurzaam. Autogerichte plannen zijn daarentegen nog veel duurder, maar bieden geen voordelen voor milieu, gezondheid, blijvende bereikbaarheid en meer leefbaarheid van de Antwerpse regio. TreinTramBus gaat dit plan verder verdedigen bij administraties, vervoerbedrijven en politici.

> Bekijk de presentatie over light rail antwerpen (pdf)

Share/Save/Bookmark
Commentaar (5)add comment

GJ said:

...
een heel aardig plan voor de directe omgeving van 't stad, helaas vallen gebieden als Geel / Turnhout geheel buiten dit plan. Zeker ,et de huidige problematiek in Turnhout een gemist kansje....
 
dinsdag 16 juni 2009 om 21:32
Stemmen: -1

Smet Dirk said:

...
Plannen maken is mooi, het is zeker ook een goede aanzet om eindelijk opnieuw verantwoord te investeren in mobiliteit via openbaar vervoer.
Alleen vrees ik dat het zelfs op middellange termijn niet haalbaar is, gezien de structuur van de verscheidene vervoersmaatschappijen, de politieke verantwoordelijkheden en vooral ook het budgettaire plaatje in deze komende moeilijke economische jaren.

Toch kan dit plan misschien alvast dienen om alvast sommige hefbomen in beweging te zetten.

DS
 
zondag 21 juni 2009 om 11:58
Stemmen: +3

LH said:

...
Als ik mij niet vergis is er een museumvereniging gevestigd op de oude spoorlijn tussen Dendermonde en Puurs. Wat gebeurt er dan met die vereniging? Die rijden elke zomer met een stoomtrein voor dagjes toeristen. Met het museumbeleid van verschillende diensten is het slecht gesteld en nu gaat men deze vrijwilligers ook viseren. Ik hoop dat er ook gedacht wordt aan deze mensen...
 
donderdag 25 februari 2010 om 09:08
Stemmen: -2

Jan van Huele said:

...
Mooi, heel mooi, waarschijnlijk zelfs TE mooi voor de schatkist en de autolobby. Maar waarom geen trein en/of lightrail op de oude spoorwegbedding (25A als ik me niet vergis) Antwerpen-Zuid - Mechelen i.p.v. na Kontich verder de middenberm van de E19 te volgen? Het zou een echte ontdubbeling zijn voor de overbelaste lijn 25. Aan de Antwerpse kant zou men dan de oude fortenlijn kunnen volgen tot in Hoboken en verder tot het huidige Antwerpen-Zuid. Een echte schande dat ze die spoorlijn ooit hebben opgebroken, ze was initieel bedoeeld als expresslijn Antwerpen-Brussel!
 
maandag 12 april 2010 om 22:44
Stemmen: +1

jan loeckx said:

station antwerpen zuid
ik denk dat indien er in antwerpen een lightrail komt er ook eens moet gedacht worden aan een opknapping van het station antwerpen zuid, dit word dan echter een belangrijke halte wegens de connectie naar st niklaas gent en oostende.
Momenteel zijn de roltrappen niet in gebruik, zijn er vaak in geval van vertragingen geen aankondegingen en is er een tekort aan wachtkabines
enkele ideeën:
-roltrap terug ingebruik nemen
-betere signalisatie naar en van tramhalte en opknapping van de trap-eventueel lift naar de tramhalte???
-afdak/overkapping meer comfort voor wachtende reizigers
-goot op de trap om (plooi) fiets naar beneden en boven te brengen
-persoon die ticketjes verkoopt-aankondigingen afroept (nu gebeurd dit vaak niet in geval van vertragingen ) , informatie geeft- oogje in het zeil houd als ook een automaat voor s ‘avonds
-antwerpen zuid wordt een belangrijke halte indien er een light rail komt, wegens connectie naar gent en st niklaas een vlotte manier van overstappen naar tram en fiets is dus nodig
-systeem om binnen het arrondissement antwerpen aan de prijs van een bus ticket (of zelf met een bus ticket) treinen en lightrails te nemen (vb van antwerpen zuid naar luchtbal)
 
dinsdag 09 oktober 2012 om 10:21
Stemmen: +0

Schrijf commentaar

security image
Schrijf de volgende tekens


busy
 

Lid worden

lidwordenvanbttb-met-tek

Inschrijven nieuwsbrief


EHBO-OV

helpDe trein, tram of bus nemen is niet altijd makkelijk! Waar vind je de dienstregelingen? Hoeveel kost een ticket? Hoe weet je dat je op de juiste trein, tram of bus zit? ... Surf naar www.ehbo-ov.be voor een duidelijk antwoord!

Laatste reacties

Met de steun van


thumb_logo_nl_groen

  ndm-lid-van

© TreinTramBus 2019 | Kortrijksesteenweg 304, 9000 Gent | T +32 (0)9 223 86 12