Home Actueel Blog TTB analyseert voorontwerp decreet basisbereikbaarheid
TTB analyseert voorontwerp decreet basisbereikbaarheid
Geschreven door Grandsart Delphine   
dinsdag, 21 augustus 2018 13:24

TreinTramBus maakte een analyse van het voorontwerp van decreet betreffende de basisbereikbaarheid, dat door de Vlaamse regering principieel werd goedgekeurd op 20 juli 2018. De conclusies?

TreinTramBus hoopt dat de invoering van de basisbereikbaarheid het startpunt kan zijn voor een geïntegreerd en toekomstgericht beleid op het gebied van mobiliteit en ruimtelijke ordening. Dat is zonder meer een must om in Vlaanderen een broodnodige modal shift tot stand te brengen. De responsabilisering en de grotere ambitie op het gebied van doorstroming zijn eveneens belangrijke elementen. Alles staat of valt echter met voldoende budgetten en de keuzes die op dat gebied, hopelijk conform het STOP-principe, worden gemaakt.

In het decreet ligt de nadruk zeer sterk op kostenefficiëntie en veel minder op de openbare dienstverlening aan de reiziger of de verplaatsingsmogelijkheden voor mensen die afhankelijk zijn van het openbaar vervoer. Het voorontwerp van decreet moet echter nog op talrijke punten worden verduidelijkt of aangevuld, o.a. middels een aantal uitvoeringsbesluiten, onder meer op het gebied van aanbods- en kwaliteitsnormen en tariefintegratie. Geïntegreerde informatie, dienstregelingen en tarieven zijn geen bijkomstigheden maar essentiële randvoorwaarden die bepalen of iemand al dan niet voor het openbaar vervoer kiest. Het is dan ook essentieel dat die punten goed worden geregeld vooraleer men de basisbereikbaarheid op het terrein uitrolt. Om een verdere versnippering te vermijden moeten goede afspraken worden gemaakt over de coördinatie tussen de verschillende vervoersregio's en tussen de vervoersregio's en andere belangrijke partners, zoals de NMBS of MIVB.

Een fundamenteel probleem is het onduidelijke juridische statuut van de vervoersregioraden. Volgens het decreet lijkt het om overlegorganen te gaan maar in de praktijk zullen zij kunnen beslissen over de besteding van grote sommen overheidsmiddelen en beslissingen nemen die een belangrijke impact hebben op de mobiliteit van de burger. Het is helemaal niet duidelijk of en hoe een burger verzet kan aantekenen tegen beslissingen van de vervoersregioraad.

De bepalingen inzake de openbaarheid van bestuur van de vervoersregio's en de inspraak van de gebruikers zijn ontoereikend. Het is zonder meer onbegrijpelijk dat de gebruikers en het middenveld nauwelijks een stem krijgen in een systeem dat heet vraaggestuurd te zijn. Naar analogie met wat er in Nederland bestaat (LOCOV en de ROCOV's) dringt TreinTramBus aan op structureel overleg met de reizigers en op een maximale transparantie. Ervan uitgaande dat alle partijen samen werk willen maken van een beter en efficiënter openbaar vervoer, kan dat het draagvlak voor de basisbereikbaarheid alleen maar versterken.

Klik hier voor de volledige nota

Share/Save/Bookmark
Commentaar (2)add comment

Schillings said:

Basisbereikbaarheid Knokke De Lijnin Albertstrand en Het Zoute Geen bediening met Kusttram.
Ten gevolge van beslissingen van het Vlaams Gewest op 15/:07/ 13 en 10/12/17 wordt het busnet in Knokke afgebouwd.
Aansluiting bus met trein aan Knokke Station bestaat niet meer.Sommige aansluitingen tussen bussen onderling aan het Station zijn ook slecht geworden, bv tussen lijn 12 komend van Oosthoek om het uur + 40 minuten:Bus 3 naar Ter Linden is vertrokken om uur +22 minuten en bus 41 naar Brugge om uur +25 minuten.
Het aantal busreizigers kan alleen verder dalen.
Is het zo dat het Vlaams Gewest de richtlijnen van het Klimaatcongres Parijs november 2015 volgt?
 
donderdag 06 september 2018 om 16:48
Stemmen: +1

overweg13 said:

basisbereikbaarheid
Die basisbereikbaarheid wordt een koude douche voor iedereen die het goed meent met het OV. Er zal wel een goede reden zijn waarom de gebruikers zo goed als buitenspel gezet worden bij de uitwerking ervan. De basismobiliteit moet op de schop en dat betekent dat we qua bediening in het beste geval terugvallen op de situatie van voor 2000.
Het geval Knokke illustreert duidelijk dat Weyts het niet meent met de NMBS als eerste schakel in de basisbereikbaarheid: als je geen aansluitingen meer voorziet tussen trein en bus is het leugenachtig om de NMBS als basis voor het OV te bestempelen. Eigenlijk is het voor mij allang duidelijk: treintrambus moet het hele principe van de basisbereikbaarheid met alle mogelijke middelen counteren. Alleen is dat zo goed als onmogelijk als je zelfs geen beetje inspraak krijgt.
 
donderdag 06 september 2018 om 18:11
Stemmen: +1

Schrijf commentaar

security image
Schrijf de volgende tekens


busy
 

Lid worden

lidwordenvanbttb-met-tek

Inschrijven nieuwsbrief


EHBO-OV

helpDe trein, tram of bus nemen is niet altijd makkelijk! Waar vind je de dienstregelingen? Hoeveel kost een ticket? Hoe weet je dat je op de juiste trein, tram of bus zit? ... Surf naar www.ehbo-ov.be voor een duidelijk antwoord!

Laatste reacties

Met de steun van


thumb_logo_nl_groen

  ndm-lid-van

© TreinTramBus 2019 | Kortrijksesteenweg 304, 9000 Gent | T +32 (0)9 223 86 12