Home Actueel Blog Betonstop en OV-stop gaan niet samen
Betonstop en OV-stop gaan niet samen
Geschreven door Grandsart Delphine   
donderdag, 05 april 2018 16:45

In diverse opiniestukken over de betonstop en het rekeningrijden legden alle auteurs terecht een duidelijk verband tussen de ruimtelijke ordening, die in ons land op zijn zachtst gezegd desastreus is, en de noodzaak aan de uitbouw van het openbaar vervoer (OV) als belangrijk deel van de oplossing. Opvallend is dat zowel Filip De Rynck, hoogleraar bestuurskunde aan de UGent (DS, 3 april 2018) als Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck (DS, 5 april 2018) verwijzen naar de vervoersregio's die minister Weyts in Vlaanderen wil oprichten.

Die vervoersregio's kaderen in het project basisbereikbaarheid dat in het Vlaams regeerakkoord van 2014 ingeschreven staat. Buiten het feit dat die term koste wat het kost het nog steeds decretaal verankerde netmanagement, waarvan de basismobiliteit deel uitmaakt, moest vervangen, wist op dat ogenblik niemand wat basisbereikbaarheid nu eigenlijk is. Een eerste erg vage definitie kwam er pas in 2016. Zelfs vandaag is de inhoudelijke invulling van basisbereikbaarheid onvolledig en onvoldragen. Over hoe je openbaar vervoer volgens basisbereikbaarheid zou moeten organiseren, heerst bestuurlijke nevel. De testprojecten, die in enkele proefregio's opgestart zijn, functioneren in grote mate in het ijle, omdat men nog niet eens ten gronde weet wat men precies aan het testen is. Dat definitieve resultaten van de testprojecten ontbreken, heeft minister Weyts er niet van weerhouden om einde 2017 te beslissen dat basisbereikbaarheid in heel Vlaanderen zal uitgerold worden. Zelfs de indeling van de vervoersregio's ligt niet geheel vast. Die is nochtans bepalend voor het verdere verloop van het proces, want de hele financiering hangt ervan af. We dreigen dus een kat in een zak te kopen. Op basis van wat we weten, zal het een lelijk beest zijn. Als er in de zak al een kat zit ...

Want wat weten we nu al zeker? Dat de organisatie van het stads- en streekvervoer gedeeltelijk in handen gegeven wordt van vervoersregioraden, waarin alle gemeenten vertegenwoordigd zijn. Zij gaan een OV-netwerk moeten uitwerken. Qua financiering moet dat met een gesloten enveloppe gebeuren en beslissingen moeten in consensus genomen worden. In de kleinste vervoersregio Oostende met wellicht 8 gemeenten zal dat misschien nog lukken. In de vervoersregio Antwerpen zijn dat 33 gemeenten, die samen en unaniem een netwerk van openbaar vervoer moeten uittekenen. 33 burgemeesters dus, die het logischerwijze ieder voor hun eigen grondgebied zullen opnemen. De burgemeester van Borsbeek (ca. 10 500 inwoners) heeft er evenveel te zeggen als de burgemeester van Antwerpen (ca. 515 000 inwoners). Dat we voor consensus in zo'n vervoersregioraad best een kaarsje gaan branden, ligt voor de hand. Hoe het dan in de vervoersregio Limburg moet met 47 gemeenten, laat ik graag aan uw verbeelding over. De burgemeester van Herstappe (88 inwoners) kan op mobiliteitsvlak alvast zijn spierballen laten rollen.

Een geïntegreerd en hiërarchisch OV-netwerk organiseren is een ambacht op zich. Specialistenwerk dus. Een netwerk van openbaar vervoer is immers veel meer dan een toevallige samenscholing van lijnen. Het is maar de vraag of alle gemeenten die noodzakelijke expertise in huis hebben en in staat zijn om hun eigen wensen soms opzij te schuiven in functie van een ruimtelijk en dus gemeentegrensoverschrijdend hoger belang. De dreiging is reëel dat het stads- en streekvervoer in Vlaanderen door basisbereikbaarheid de komende jaren meer versnipperd en afgebouwd zal worden. De 5 entiteiten van De Lijn worden vervangen door 15 vervoersregio's, die autonoom mogen handelen, zolang ze maar geen cent extra uitgeven. Want ondertussen legt minister Weyts het openbaar vervoer ook nog zware besparingen op. Precies het omgekeerde dus van wat we nodig hebben.

Een betonstop is absoluut noodzakelijk als we ooit van onze ruimtelijke versnippering verlost willen geraken. Naast andere maatregelen zal dat niet lukken zonder meer en beter openbaar vervoer. Dat vergt een globale en geïntegreerde visie op lange termijn, die nadien stapsgewijs kan gerealiseerd worden: bus en rail als één geheel, minstens voor Vlaanderen, maar eigenlijk voor het hele land en de aangrenzende regio's in onze buurlanden. Overal zou een halfuurfrequentie de minimumnorm moeten worden, maar op veel plaatsen zullen trein, bus en tram vaker moeten rijden. In eenzelfde gebied moet je alle vormen van openbaar vervoer met één tarief kunnen gebruiken. Een utopie? Dat lijkt me niet. Immers, enkel als de burgers weten dat ze ook in de toekomst op dat openbaar vervoer kunnen vertrouwen, zullen ze bereid zijn om hun locatie- en verplaatsingsgedrag aan te pakken.

Peter Meukens
Actief vrijwilliger bij TreinTramBus

Share/Save/Bookmark
Commentaar (0)add comment

Schrijf commentaar

security image
Schrijf de volgende tekens


busy
 

Lid worden

lidwordenvanbttb-met-tek

Inschrijven nieuwsbrief


Komende Activiteiten

  • 2019.06.21
    INSCHRIJVING AFGESLOTEN: Groene haltewandeling Kerkepanne – Koksijde – De Panne
  • 2020.09.19
    Opening vier nieuwe Groene Haltes Ardennen (NIEUWE DATUM)

Laatste reacties

 

ndm-lid-van

© TreinTramBus 2020 | Kortrijksesteenweg 304, 9000 Gent | T +32 (0)9 223 86 12